Die Ja van God

DIE JA VAN GOD
Die Burger, 22 Desember 1984

Daar is baie maniere waarop die betekenis van Christus vir ons in die Nuwe Testament geformuleer word. Dit is ook begryplik, omdat dit te groot en veelkantig is om in ’n enkele begrip uitgesê te word.

Een van die aangrypendste maniere waarop die betekenis van Christus geformuleer word, vind ons by Paulus in 2 Korintiërs 1:19–20. Daar skryf hy volgens die Nuwe Afrikaanse Bybel: “Jesus Christus, die Seun van God, is nie ‘ja’ en ‘nee’ tegelyk nie. Hy is die ‘ja’ van God, die ‘ja’ op al Gods beloftes.”

Daarmee wil Paulus die absolute betroubaarheid van die beloftes van God bevestig. Met die beloftes van God word alle toesegginge van verlossing en heil bedoel wat in die Bybel aan ons verkondig word. Daaronder moet ons dink aan die vergiffenis van ons sondes, die ewige lewe, die gawe van die Heilige Gees, die gemeenskap met God as sy kinders, en die volledige geborgenheid van ons hele bestaan vir tyd en ewigheid in Gods sorg en liefde.

Van al hierdie beloftes is Jesus Christus die bevestiging en waarborg. In Hom het God aan ons “ja” gesê. In Hom is dit duidelik dat God positief teenoor ons staan. In Hom het God al sy beloftes waar gemaak. God hou nie ’n slag om die arm nie. Wat God in Christus vir ons gedoen het en aan ons sê, is nie ’n “miskien” nie. Dit is nie “ja” en “nee” tegelyk nie. Dit is net alles “ja”. Dit is helder. Dit is seker. Ons kan absoluut daarop gaan. Dit sal nie God se skuld wees as ons op die een of ander manier tog weer daaraan twyfel dat God al sy beloftes vir ons persoonlik bedoel nie, Jesus Christus word in die wêreld verkondig en Hy is daar as Gods absolute Ja vir almal wat hoor en in die geloof net maar “amen” op Gods “ja” wil sê. Ons hoef nie – nee, ons mag nie – by Jesus verbyvra of probeer om op enige manier vas te stel of God sy heil ook werklik vir ons persoonlik bedoel nie. Ons word in Gods Woord daartoe opgeroep om te glo dat God nie ’n onwaarheid verkondig nie, dat sy “ja” werklik ook vir ons persoonlik “ja” is.

Jesus is sy “ja” vir ons. Die boodskap wat ook weer in hierdie Kersfeestyd oor die wêreld uitgaan, is dat God die wêreld so lief gehad het, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê (Johannes 3:16). Neem tog die vrymoedigheid om te glo dat dit waar is, juis ook vir u waar is. Hou tog op om te dink: “Ja, maar”.

Daar is nie ’n “maar” agter Gods “ja” nie.

In Jesus sê God werklik net “ja”. Dit is u eie skuld as u meen dat u Gods ja moet kwalifiseer. Het God dan nie klaar met alle kwalifikasies gehandel nie (vgl Romeine 8:31 ev)? Dit is die dieptepunt van ons sonde, dat ons weier om Gods beloftes in Christus onvoorwaardelik betroubaar te ag en ons daarop te verlaat. En dit is ons hoogste vreugde om Gods “ja” te aanvaar en daarin te berus. – WDJ