Waarom is ons besorg?

WAAROM IS ONS BESORG?
Die Burger, 28 September 1985, bladsy 12

De meeste van ons leef daagliks onder ’n groot las van sorge. Ons eerste gedagtes in die môre is moontlik reeds gevul met ons sorge. Dit kan selfs wees dat ons in die nag op ons bed rondrol onder die druk van ons bekommernis, sodat ons vermoeid wakker word en met voete van lood die nuwe dag tegemoet moet gaan. Dit is goed dat ons ’n keer tot stilstand kom en aan onsself die vraag stel presies waarom ons so besorg is. Dit kan selfs lonend wees om ’n stuk papier en ’n potlood te neem en alles neer te skryf waaroor ons besorg is. Daarby is dit van die grootste belang dat ons so eerlik as moontlik moet wees en presies moet ontleed wat werklik agter ons kwellings sit. Dit is immers net moontlik dat ons nog nooit die tyd ingeruim het om aan onsself rekenskap te gee van wat die redes daarvoor is dat ons so geknel deur die lewe gaan nie.

Die waarskynlikheid is groot dat ons sal ontdek dat die werklike rede vir ons besorgdheid niks anders as ons selfliefde, hebsug, gemaksug, eersug of geldgierigheid is nie. In die reël is dit nie nobele dinge wat ons so besorg maak nie, selfs al sal ons probeer om aan onsself en aan andere voor te hou dat dit die geval is. Omdat ons bang is om iets te verloor, iets wat dikwels maar ’n baie relatiewe waarde het en in elk geval die en of ander tyd buitendien van ons weggeneem sal word, kwel ons onsself tot op die punt waar ons daarvan siek word en gevaar loop om self die oorsaak daarvan te word dat ons dit verloor.

Die Christen moet bowendien baie goed kyk na daardie lysie van redes waarom hy hom so bekommer. Hy moet hom afvra wat van daardie lysie nog sou oorbly as hy God werklik sou vertrou het. Is dit nie meestal waar dat ons ons so kwel omdat ons in ongeloof weier om te aanvaar dat God regeer en dat Hy weet wat die beste vir ons is nie? Ons verbeel ons dat ons beter as God weet wat goed is, en as die dinge in ’n rigting loop wat vir ons verkeerd lyk, laat ons God los en probeer ons om deur ons te kwel ’n el dan ons lengte by te voeg.

Daar kan dinge wees waaroor ’n mens met reg besorg kan wees, soos as ons teen God en ons medemens gesondig het. Ons moet daaroor bekommerd wees as ons sien hoe die saak van Gods koninkryk in die wêreld benadeel word. Ons moet ons daaroor kwel dat daar in die wêreld soveel onreg plaasvind en soveel leed aan mense berokken word. En ons moet met hierdie sorge daagliks tot God vlug en in gehoorsaamheid aan Hom alles doen wat ons kan doen om die dinge te probeer regmaak. Maar die meeste dinge waaroor ons ons kwel, val nie binne hierdie kategorie nie. Kom ons leer om te onderskei waarop dit aankom en vertrou God met ons toekoms. — WDJ