Dit is ’n praktiese saak

DIT IS ’N PRAKTIESE SAAK
Die Burger, 18 Mei 1985

Die Christelike geloof is ’n praktiese saak. Dit gaan daarin om ons lewenswandel – om ons doen en late, ons gevoelens en gesindhede. Dit is verkeerd om te dink dat die Christelike geloof ’n stel waarhede is wat ’n mens verstandelik kan aanvaar, sonder dat dit enige wesenlike betekenis vir jou instelling en jou gedrag of vir jou voorkeure in die lewe het.

Natuurlik gaan dit in die Christelike geloof ook om die vashou aan die waarheid wat in die evangelie verkondig word, maar die waarheid van die evangelie is ’n lewenswaarheid, ’n waarheid wat, as dit regtig deur ons gehoor en aanvaar word, ons hart en ons lewe verander. Dit is immers ’n waarheid wat ’n mens nog nie gehoor het as dit jou onveranderd laat nie.

Regsinnigheid in die geloof kan nie beteken dat ’n mens bepaalde dogmas korrek kan formuleer en jou gehegtheid daaraan uitspreek nie. Dit moet ook beteken dat ’n mens deur die waarheid wat in daardie dogmas bely word, innerlik aangespreek is op sodanige wyse dat dit jou lewenswandel stempel.

Dit geld heel in die besonder vir die belydenis aangaande die Heilige Gees wat in hierdie Pinkstertyd die Christelike kerk besig hou. Dit is nie genoeg om elke Sondag saam met die Christelike kerk oor die wêreld heen te bely dat ons in die Heilige Gees glo, as dit nie ook beteken dat ons onsself tot beskikking van die Heilige Gees stel en bereid is om deur Hom geregeer te word nie.

Dit is selfs nie eens genoeg om ’n regsinnige belydenis daarop na te hou oor die Heilige Gees as God self wat ons lewend maak uit die dood van die sonde as ons nie bereid is om ons gedrag deur die Heilige Gees te laat bepaal nie (Galasiërs 5:25). Dit is in ons bereidheid om aan die stem van die Heilige Gees gehoorsaam te wees en om die vrug van die Heilige Gees in ons lewe voort te bring, dat die egtheid van ons geloof in die Heilige Gees eers werklik sigbaar word.

Wat die Christelike kerk in hierdie tyd nodig het, veral ook in ons land, is ’n nuwe vervulling en salwing met die Heilige Gees wat tot gevolg sal hê dat ons Christenskap ’n nuwe praktiese betekenis sal kry. Ons het nie soseer behoefte aan allerlei skouspelagtige gebeurtenisse en manifestasies wat aan die Heilige Gees toegeskryf word, as dit nie daadwerklik op die vlak van ons gewone lewe vrug dra nie. Ons het behoefte aan die openbaring van die vernuwende krag van die Heilige Gees in die handel en wandel van alle Christene, in hul houdings en gesindhede, in hul liefde en hul vriendelikheid.

Daar sal in hierdie Pinkstertyd werklik iets groots in ons kerke gebeur as die Christene na die Pinkstertyd anders is as tevore; as hulle deur hul liefde, vreugde, vrede, verdraagsaamheid, medelye, geduld en nederigheid toon dat hul geloof in die Heilige Gees vir hulle ’n praktiese saak is. – WDJ