Doen dit dadelik

DOEN DIT DADELIK
Die Burger, 15 Junie 1985

Dit is van die allergrootste belang dat ons enige verwydering wat tussen ons en ’n medemens ontstaan, so gou as moontlik moet probeer oorbrug, voordat dit tyd kry om te stol en ’n permanente karakter aan te neem. Dan kan dit byna onmoontlik word om dit weer uit die weg te ruim.

Dit is deel van ons menslike bestaan dat ons met mekaar oor dinge verskil. Dit is ook begryplik dat, namate daardie dinge nader aan ons hart lê, sulke verskille vir ons pynliker sal wees en aanleiding kan gee tot teleurstelling in mekaar en verwydering van mekaar. As dit daarby nog gaan om twee mense wat mekaar liefhet en prys stel op mekaar se aanvaarding, is so iets soms byna ondraaglik.

Dan kan verskille wat skielik tussen ons opduik of wat skielik bevestig word nadat ons dit al lank gevrees het, vir ons ’n traumatiese ervaring wees. En dan gebeur dit so maklik dat ons in die oomblik van teleurstelling en pyn mekaar harde dinge toevoeg en feitlik die band met mekaar deursny.

Ons moet verwag dat sulke dinge in ons menslike swakheid sal gebeur. Maar dit is van die grootste belang hoe ons dan verder daarmee omgaan. Die stem van die vlees in ons sal ons aanhits om die ander so seer as moontlik te probeer maak, om ons blywend van hom af te sluit, om ons terug te trek en vermakerig die kontak af te sluit. Daar sit ’n sondige genot in die gedagte hoe seer ons iemand kan maak wat ons liefhet en van wie ons weet dat hy ons ook liefhet. En as ons nie versigtig is nie, sal die duiwel sy sin kry en ons tot volkome vervreemding van mekaar dryf, totdat daar ’n groot stilte tussen ons kom wat nie meer van enige kant af verbreek kan word nie.

Moet tog nie toelaat dat dit gebeur nie! Luister maar, diep in u hart is daar ’n ander stem as die stem van die vlees. Dit is die stem wat vir u sê: Gaan dadelik terug en herstel die vrede. Moenie uitstel nie. Erken dat jy gefouteer het deur so emosioneel te reageer op die verskil wat bestaan. Moenie bang wees om weerloos jouself bloot te stel nie. Wat is dit anders as trots wat jou terughou?

As u die stem hoor, doen dit dan dadelik. Die herstel van ’n verhouding is belangriker as enige ander oorweging wat op daardie moment by u kan bestaan. U sal later dankbaar wees dat u dit gedoen het, want dit kan u verhouding red. Selfs al bring dit geen wesenlike verandering in die verskille wat bestaan nie, is dit tog ’n totaal ander situasie of ons mekaar in ons verskille vashou en of ons mekaar loslaat.

Die Bybel leer ons dat ons gou goedgesind moet wees teenoor ons teenparty, dat ons nie ’n dag kwaad moet afsluit nie en dat ons vrede moet maak terwyl ons nog saam op pad is. Dit geld soveel te meer waar die “teenparty” ’n geliefde is. – WDJ