Wysheid in die nag

WYSHEID IN DIE NAG
Die Burger, 22 Junie 1985

Dit is opmerklik hoe dikwels die Psalmdigters oor die nag praat. Klaarblyklik het die Psalmdigters netsoos ons die ervaring gehad dat ’n mens soms in die nag wakker word en nie weer kan slaap nie, omdat allerlei sorge hulle aan jou opdring, sodat jou bed selfs tot ’n pynbank kan word.

Alles lyk in die nag groter en sorgwekkender as wat dit miskien werklik is. Die skaduwees kom op ons af en die dinge verloor maklik hulle proporsies. Ons moeilikhede lyk in die nag groter en skrikwekkender as in die dag. Dinge wat miskien nooit sal gebeur nie, lyk meteens vir ons onafwendbaar. Die angs slaan ons om die hart en dit lyk of daar geen uitweg is nie.

Maar dit is gelukkig nie al ervaring waarvan die Psalmdigters getuig nie. Hulle weet ook daarvan dat ’n mens in die nag getroos kan word deur die nabyheid van God. Dit hang daarmee saam dat die Psalmdigters ook so baie praat van hoe hulle in die nag gebid het. Die beste raad vir die angs van die nag is gebed. Dit kan ons werklik by die Psalms leer.

Dink maar aan Psalm 16. Die hele Psalm is vol van die inkeer van ’n mens tot God om by Hom skuiling te soek. Hy vlug weg van die skaduwees van die nag en stel homself onder die beskutting van Gods teenwoordigheid. “Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie” (Psalm 16:8). Dit is ’n triomf vir die geloof as dit dwars teen alles in kan vashou aan die nabyheid van God. Wie homself op hierdie wyse in die geloof oefen, sal ervaar dat die stilte in sy hart terugkeer en dat die angs moet wyk.

Maar hy sal meer ervaar. Hy sal ontdek dat hy in die ure van die nag soms tot volkome helder insig gebring word in dinge wat andersins verward was. Hy sal leer verstaan wat die regte ding is wat hy in sy situasie moet doen. Hy sal besluite neem wat later sal blyk die enigste regte besluite te gewees het.

Die Psalmdigters het juis hierdie soort ervaring gehad. Ons lees in Psalm 16:7 dat die digter sê: “Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het; selfs in die nag bly ek bewus van wat Hy my leer”. Die bed hoef nie altyd ’n pynbank te wees nie. Dit kan ook vir ons die plek wees waar ons wysheid ontdek. As alle ander stemme stil is, kan ons die stem van ons gewete duideliker hoor. As God ons genadig is, kan ons ook sy stem beter boor. Ons kan ’n suiwerder beeld kry van onsself en van ons situasie. En ons kan die weg vorentoe weer duideliker sien.

Dikwels tree ons die nuwe dag met meer wysheid binne. Ons doen dinge wat ons eintlik al klaar vergeet gehad het. Ons herstel foute wat ons gemaak het. En ons dank God ook vir die ure van die nag waarin die slaap van ons oë gewyk het. – WDJ