Die geduld van God

DIE GEDULD VAN GOD
Die Burger, 2 November 1985

’n Mens hoef maar na die wêreld rondom jou te kyk om te sien hoe oneindig die geduld van God is.

Sit maar op die strand en kyk na die rotse en die sand. Hoeveel eeue lê daar agter die skeure in die rotse en die fynmaal van die sand? God het tyd, baie tyd. Hy raak nie ongeduldig of haastig nie. Duisend jaar is in sy oë soos een dag.

God is oneindig groter as wat ons kan dink. Dit is nie net dat Hy die Skepper is van die onmeetlike heelal met sy miljarde sonnestelsels en duiselingwekkende dieptes nie. Dit is ook dat Hy met al hierdie dinge omgaan volgens vaste spelreëls en met ’n bepaalde orde. Hy beitel die berge uit in die gang van die eeue en laat die somers en die winters oor die wêreld heengaan asof dit nooit sal ophou nie. Hy laat die see oneindige kere oor die strand spoel. Hy breek die rotse in fraksies van millimeters af totdat hulle sand is. Hy laat die winde eeu-in en eeu-uit waai. In die vaste ritme van die eeue gaan Hy oor die tye heen.

Ons is maar mense van gister, en môre is ons weer weg. Ons lewe is maar ’n handbreedte en in ons kortstondigheid jaag ons ons dae verby. Ons is altyd haastig en ons het nooit tyd nie. Maar God is daar van ewigheid tot ewigheid. Die groot en die klein van die geskiedenis is opgeneem in die eindeloosheid van sy geduld. God maak geen noodgrepe nie. Hy word nie van stryk gebring nie. Hy word nie onverwags gevang nie. Hy hou alles in sy hand en Hy weet waarheen Hy daarmee op weg is.

Die Bybel praat dikwels oor die geduld en die lankmoedigheid van God. Daarmee wil die Bybel ons veral troos. Die Bybel wil veral hê dat ons moet verstaan dat Gods genade oor ons nie kleiner is as die grootheid van die oneindige ruimtes, en dat sy geduld met ons nie minder is as sy geduld met sy skepping nie. Die Bybel wil ons leer om te rus in die oortuiging dat Gods ewige trou ons klein en kortstondige lewe omvat. So hoog as die hemel is bo die aarde, so groot is sy goedertierenheid oor ons. Ons klein en onstuimige lewe is nie maar ’n vonk wat verskiet nie. Dit is deel van die gedagtes en die werke van God wat êrens inpas in die wydheid van sy geduld.

Ook wat ons geestelike lewe betref gaan God in groot geduld met ons om. Hy handel met ons nie na ons ongeregtighede en vergeld ons nie in ooreenstemming met ons skuld nie. Die dowwe lamppit doof Hy nie uit en die geknakte riet verbreek Hy nie. Hy waarsku ons telkens en telkens weer, voordat die dag van die oordeel kom. Hy raak nie ongeduldig met ons vreesagtigheid en kleingeloof nie. Hy pleit by ons asof Hy nodig sou hê om dit te doen. Sy geduld is immers die geduld van sy liefde, wat nie die dood van die sondaar begeer nie, maar wil hê dat hy hom moet bekeer en lewe. – WDJ