Die Gees maak ons vry

DIE GEES MAAK ONS VRY

Die Burger, 10 Mei 1986, bladsy 6

Een van die aangrypendste uitsprake van die apostel Paulus is die bekende woorde in 2 Korintiërs 3:17: “Waar die Gees van die Here is, is daar vryheid.”

Die apostel gebruik hierdie woorde in verband met sy betoog dat sy volksgenote die Ou Testament lees sonder om die boodskap daarvan werklik te verstaan. Die rede daarvoor, sê hy, is dat daar ’n sluier oor hul verstand is, sodat hulle eenvoudig die Skrif nie kan verstaan nie. Dit is eers as die Heilige Gees daardie sluier van hul verstand wegneem, dat hulle vry word om die woorde van die Skrif te kan verstaan. Waar die Gees van die Here is, is immers vryheid, vryheid om te kan sien, vryheid om te kan verstaan, vryheid om Gods stem te hoor.

Dit is ’n illusie om te dink dat die verstaan van die Skrif ’n kwessie van intelligensie is. Dit is moontlik dat selfs ’n mens wat super-intelligent is, volkome dom kan wees as dit by die lees van die Bybel en die verstaan van geestelike dinge kom. Geestelike dinge kan alleen deur die Gees van God verstaan word. Die Gees moet ons eers bevry van ons geestelike blindheid en vooroordele voordat ons kan sien waarom dit in die Skrif gaan. Daarom gebeur dit dikwels dat mense wat volgens ons natuurlike norme onintelligent sou heet, tog ’n merkwaardige geestelike insig kan hê.

Wat waar is van ons insig in die Skrif, is ook waar van ons hele lewe. Die gebondenheid waaronder ons van nature ly, het geen grense nie. Wat vir ons verstand geld, geld ook vir ons wil en ons gevoel, Ons is op duisende maniere gebonde deur ons verkeerdheid, traagheid, liefdeloosheid, selfsug, onreinheid en oneerlikheid. Ons moet stuk vir stuk deur die Gees vrygestel word om eers werklik te kan begin lewe.

In die Pinkstertyd hou die kerk homself veral besig met die boodskap van die Bybel aangaande die Heilige Gees wat vryheid in ons lewe wil bring. Die groot gevaar is dat ons in hierdie tyd veel oor die Gees van vryheid sal praat, sonder dat ons sy bevrydende werking ervaar. Op ’n onverklaarbare wyse kry ons dit reg om oor die Gees van God te praat en selfs regsinnige dinge oor Hom te sê, en tog ons lewe vir sy werking af te sluit. Dit is ’n groot genade as God ons teenstand en onwil oorwin en ons daartoe bring om ons lewe deur die Gees te laat bevry.

Hoe wonderlik Sou dit nie wees nie as ons onder Christene meer van die vryheid van die Gees sou ervaar, sodat hulle byvoorbeeld vry sou word om mekaar en alle mense werklik lief te hê, bereid sou word om te gee eerder as om te ontvang, om die minste te wees eerder as om oor ander te wil heers, en om in die algemeen los te kom van benepenheid en kleinlikheid, selfsug en eiegeregtigheid.

As iets daarvan in hierdie tyd in ons lewe sigbaar word, sal ons ’n goeie Pinkstertyd beleef. Dit is wat die Gees begeer om aan ons te skenk, want Hy is die Gees van vryheid. – WDJ