Verteenwoordigers

VERTEENWOORDIGERS
Die Burger, 1 Maart 1986

Miskien besef ons te min dat elkeen van ons wat onsself ’n Christen noem, die Persoon en saak van Christus verteenwoordig en in hierdie opsig ’n groot verantwoordelikheid dra.

’n Predikant het onlangs in ’n preek die voorbeeld gebruik van ons ontmoeting met die amptenare van ondernemings. Die behandeling wat ons van hulle ontvang, wek by ons ’n bepaalde indruk van hoe daardie onderneming as geheel is. As hulle ons vriendelik behulpsaam is, bedagsaam teenoor ons is, probeer om ons sover moontlik te help, kry ons van daardie hele onderneming ’n gunstige indruk. Ons sal graag weer met hulle handel dryf of ons sake aan hulle toevertrou.

As een amptenaar ons egter onbeskof en onvriendelik behandel of miskien selfs onbillik, kry ons die indruk dat daardie hele onderneming so is. Ons sal nie maklik onderskei tussen die swak amptenare en die goeie onderneming nie. Ons takseer die onderneming op die optrede van sy amptenare wat hom verteenwoordig.

So is dit ook met ons almal. Ons almal verteenwoordig ’n bepaalde instansie of gemeenskap. Die optrede van die individuele geregsdienaar vestig ’n indruk van hoe die Polisie as mag is, en selfs van hoe die staat is in wie se opdrag hy staan. Die predikant se optrede weerspieël vir ons die gees van die kerk wat hy verteenwoordig. Die gesindheid van die individuele blanke skep by die lede van die ander bevolkingsgroepe ’n bepaalde beeld van hoe die blankes as groep is.

En net so is Christene ook verteenwoordigers van die hele Christenheid. Die lewe en voorbeeld van die individuele Christen is by sy werk veel meer as wat hy self besef, ’n getuienis vir die betekenis van Christenskap as sodanig. Baie Christene wat hulleself met baie nadruk as Christene adverteer – tot en met die gebruik van allerhande simbole op hul motor en lapel – besef nie hoeveel skade juis hul swak gedrag aan die saak kan doen waarvoor hulle staan nie.

Die heel belangrikste is egter dat ons as Christene nie net die Christenheid verteenwoordig nie; maar ook Christus self. Dit is enersyds ons hoogste eer, maar andersyds ook ons grootste verantwoordelikheid. Die beeld van Christus moet in ons gesien kan word. Sy liefde, sy goedheid, maar ook sy gestrengheid wanneer dit om die saak van sy Vader gaan, of om die reg van die swakke en ellendige; sy bereidheid om te dien en Homself te gee, sy self-ontlediging, sy nederigheid – dit alles moet op die een of ander manier in ons weerspieël word.

Baie moderne mense lees miskien nie meer hul Bybel nie, maar hulle lees die lewens van die Christene dikwels uiters krities. Die indruk wat hulle van ons kry, kan beslissend wees vir die indruk wat hulle van ons Here het. – WDJ