In ons verwarring

IN ONS VERWARRING
Die Burger, 20 September 1986

Die Bybel vra ons om die beloftes van God ernstig op te neem. Dit geld nie net die belofte dat Christus ons van ons sondes bevry nie, maar ook die versekering dat aan Hom alle mag in die hemel en op aarde gegee is, en dat Hy daarom oor alle dinge regeer en besig is om sy koninkryk te laat kom.

Wat ons in die wêreld ervaar, is dikwels so verwarrend dat ons geen kop of stert kan uitmaak van waarheen die geskiedenis op pad is nie. Veral van mense wat nie meer so jonk is nie, geld dit dikwels dat hulle verward is oor die vreemde ontwikkelinge wat hulle moet meemaak. Die dinge verander in ons tyd so vinnig dat dit onmoontlik is om geestelik tred daarmee te hou. Die gevolg is dat dit vir baie mense verskriklik moeilik is om hoopvol na die toekoms te kyk of positief daaroor te dink.

Dit is juis op hierdie punt waar ons geloof in die triomf van Christus en sy heerskappy oor alle dinge vir ons van die grootste belang is. Solank as wat ons net na die wêreld kyk en die onontwarbare knoop van die hedendaagse gebeure probeer verstaan, is dit onmoontlik om ’n perspektief op die dinge te kry wat ons enigsins hoopvol kan stem. Inteendeel, wat ons ervaar, laat ons die toekoms eerder vrees.

Dit is eers wanneer ons leer om ons oog nie te vestig op wat voor oë is nie, maar op die koninkryk van God wat te midde van al ons verwarring, tog aan die kom is, dat ons kan begin vertrou dat God alles uiteindelik tog goed sal maak. Die gang van die koninkryk van God val nie noodwendig saam met ons aardse wense en ideale nie. Omdat ons sondaars is en boonop kortsigtig is, is dit selfs waarskynlik dat die koninkryk van God haaks sal staan op ons idees.

Natuurlik is ons teleurgesteld as die dinge anders verloop as wat ons dit graag sou sien gebeur. As ons egter die belofte ernstig opneem dat Christus besig is om die hele wêreld mee te voer na die dag van vernuwing, behoort dit ons te troos en ons tot rus te bring. Hoe vaster ons vertroue op Christus is, hoe minder word ons omvergewerp deur die verwarring en teleurstellings wat ons ervaar.

Trouens, as ons ons vertroue heeltemal op Christus stel, sal ons selfs hoopvol na die toekoms kan kyk, omdat ons dan daarop kan reken dat die koninkryk van God reeds besig is om onder die oppervlak van die menslike verwarring op ’n verborge wyse te kom. Die “groot” hoop wat ons het dat Christus eenmaal alles nuut sal maak, wek by ons ook die “klein” hoop dat selfs binne ons aardse geskiedenis alles nie net somberheid en mislukking sal wees nie, maar dat Christus besig is om reeds hier en nou tekens van sy oorwinning gestalte te laat vind.

Miskien sal ons nog in ons leeftyd uit die verwarring waarin ons tans verkeer, bepaalde goeie en gelukkige dinge te voorskyn sien kom. – WDJ