Luister na die stem

LUISTER NA DIE STEM
Die Burger, 11 Oktober 1986

Dit is vir ons blywend noodsaaklik om na die stem van God te luister. Die Bybel is een groot getuienis daarvan dat God met die mense praat. Dit geld ook vir ons, en as ons bereid is om na die stem van God te luister, sal ons weet wat Hy vir ons wil sê.

Die stem van God kom op verskillende maniere na ons. Die kanaal waardeur ons die stem van God die suiwerste kan hoor, is uiteraard die Bybel. Die merkwaardige van die Bybel is dat dit die verhaal vertel van hoe God in die verlede met mense gepraat en met hulle omgegaan het. As ons hierdie verhaal lees, merk ons egter dat die verhaal nie maar net iets van die verlede is nie, maar dat dit ons ook raak. God gebruik dit om daardeur ook met ons te praat.

Tog praat God nie net deur die Bybelwoord met ons nie. Hy kan op allerlei maniere met ons praat. Christus is die ewige Woord van God, en Hy het mag om Homself van allerlei kanale te bedien om met ons te praat. Dikwels gebruik Hy die stem van ander mense om met ons te praat. Dit is nie net die stem van die prediker op die kansel wat vir ons die stem van God kan word nie. God kan ook die stem van ander Christene, en by geleentheid selfs van ongelowiges, gebruik om met ons te praat.

Alle waarheid is God se waarheid. Dit kan gebeur dat ongelowiges insigte het wat van die waarheid getuig. Die kerk was altyd daarvan bewus dat die Griekse wysgere, heidense digters en selfs ateïste soms dinge kon sê waarna die kerk om Christus ontwil moet luister.

Dikwels praat God egter ook met ons deur gebeurtenisse, soos bv deur skokkende dinge wat gebeur, deur die gang van die geskiedenis of deur dinge wat in ons persoonlike lewe voorval. Soms kom die stem van God tot ons in teenspoed, soms praat Hy met ons deur lyding en rampe. Dit pas ons om by elke ding wat met ons gebeur te vra wat God eintlik daarmee aan ons wil sê.

Natuurlik kan ’n mens die stem van God wat tot jou uit gebeurtenisse kom, maklik misverstaan. Daarom moet ons dit altyd in die lig van die Bybel interpreteer. Die Bybel is die maatstaf vir alles wat God aan ons sê, al gebruik Hy ook ander kanale waardeur Hy met ons praat.

In sy verkondiging moet die kerk altyd van die geskrewe Woord van God uitgaan. Daarmee moet hy ook alle stemme beoordeel wat tot hom kom, om te verstaan wat God daardeur aan hom wil sê. Maar die kerk moet versigtig wees om nie agteloos verby te gaan aan die stem van God wat ook langs ander kanale tot hom kom nie. Die kerk moet ook let op die tekens van die tye en veral in tye van beproewing en verwarring soos die wat ons tans belewe; dubbel versigtig wees om nie horende doof te wees vir die skrif van God aan die muur van ons bestaan nie. Dit sou volkome onverantwoordelik wees. – WDJ