Onvoorstelbaar

ONVOORSTELBAAR
Die Burger, 22 November 1986

Ons word groot met die woordjie “God”. Die meeste van ons sal nie weet wanneer ons dit vir die eerste keer gehoor het nie. Toe ons van onsself bewus geword het, het ons al van God geweet, van God gepraat, en waarskynlik met God gepraat in die gebed. Op een of ander manier was die woord God toe al vir ons met ’n bepaalde betekenis gevul.

Tog is dit moontlik dat ons oor God te klein of selfs verkeerd kan dink. Baie mense worstel hul lewe lank met ’n verkeerde begrip van God wat hulle uit hul vroegste jeug saamdra. Dit is miskien vir hulle gevul met die karaktertrekke van ’n streng, wettiese en onverbiddelike vaderfiguur of ’n vitterige ouma-figuur. Daar word van bekende ateïste beweer dat hulle God verwerp het omdat hulle in opstand was teen die soort Godsbegrip wat deur dominerende figure uit hul jeug op hulle oorgedra is. En ongetwyfeld lewe baie mense met ’n voorstelling van God wat te klein is om werklik geloofwaardig te wees.

Daar is ’n lang weg met God en sy Woord nodig as die begrip God vir ons op die regte wyse gevul moet word. Die Bybel wil dit vir ons doen. Hy doen dit egter nie deur definisies en omskrywings van God te gee nie, maar deur aan ons die verhaal te vertel van God as die Skepper en Onderhouer van alle dinge, van sy omgang met die mense en sy wil vir hul lewe. Die Bybel vertel ons van hoe God mense ontmoet het en hoe hulle daarop geantwoord het met lofprysinge, liedere en gebede. Dit blyk dan dat God Homself deur hulle laat ken het op so ’n manier dat Hy vir hulle die grond van hul vertroue, die voorwerp van hul liefde, die inhoud van hul vreugde was. En die Bybel nooi ons om God ook so te leer ken.

Dit is nie so dat ons ooit ’n rasionele begrip van God sal kan vorm nie, want as daar een ding is wat die Bybel ons leer, dan is dit juis dat God onvoorstelbaar en vir ons onbegryplik is, van ’n totaal ander orde as die mense en dinge wat ons ken en begryp. God is juis so hoog bokant ons begrip as wat die hemel bo die aarde is. Maar wat die Bybel ons wel leer, is dat God in sy onvoorstelbare grootheid en heerlikheid tog vir ons die God van liefde, genade en ewige trou is.

’n Goeie voorbeeld daarvan vind ons in Psalm 139. Dit trek ’n streep deur alle naïewe en primitiewe opvattings oor God. Dit teken God as die alwetende, die alomteenwoordige, die onbegryplike God wat alle dinge in sy hande hou, oor alle dinge regeer, alle dinge weet, alle dinge omvat en alle dinge transendeer. Wie miskien nog steeds te klein oor God gedink het, kan uit hierdie psalm leer dat God totaal anders is. God is die onvoorstelbare in sy grootheid, in sy betrokkenheid by die skepping, in sy kennis van en regering oor alle dinge. En tog is God terselfdertyd enkel goedheid en liefde, trou en genade wat ons opsoek en bewaar. Ons kan God nie begryp nie, maar ons kan Hom aanbid en vertrou. – WDJ