Wees tog positief

WEES TOG POSITIEF
Die Burger, 27 Desember 1986

Een van die irriterendste dinge is die neiging by baie mense om altyd negatief te wees. Daar is mense wat hulself blykbaar so gewoond gemaak het daaraan om oor alles en almal negatief te wees, dat hul eerste reaksie altyd negatief is en hul totale instelling teenoor die lewe vol somberheid en ongelukkigheid.

Hulle maak hulself daaraan gewoond om die dinge wat goed en aangenaam is, te ignoreer en altyd na die dinge te kyk wat verkeerd en sleg is. Dat die son skyn en die voëls sing, sal hulle nooit opmerk nie. Of miskien meen hulle dat dit so behoort te wees en aanvaar dit as vanselfsprekend. Hul groot klagte is dat die wind ook waai of dat daar enkele wolke in die lug is.

Maak ’n plan om iets geselligs te doen en die lewe vir hulle ’n bietjie aangenamer te maak. Nee, dit is ook nie goed nie. Allerlei besware doem vir hulle langs die weg op. Sê nou dit gebeur of dat gebeur, dan loop die hele geselligheid op ’n treurmare uit. Die bobbejaan moet altyd agter die bult vandaan gehaal word. Verskriklike dinge moet altyd op die pad gevrees word. ’n Mens kan tog nie so ligsinnig wees om te dink dat dit ’n keer goed sal gaan nie.

’n Negatiewe mens lyk nie of hy die taal van die liefde kan verstaan nie. Hy ervaar jou liefde as opdringerigheid, as inmenging met sy privaatheid, moontlik selfs as geveinsdheid. Dit lyk soms of hy alles in werking wil stel om jou af te skrik en jou te probeer oortuig dat hy nie jou liefde werd is nie. Maar pasop as jy ophou om dit te gee. Hy sal jou daaroor verwyt en jou uitskel oor jou gebrek aan belangstelling. Jy kan nooit wen nie. Negatiwiteit is eenvoudig ’n wenresep.

Dikwels is die wortel van die negatiewe mens se probleem dat hy geweldig selfgesentreerd is. Hy kan homself en sy eie wense en begeertes nooit kwytraak nie. Omdat hy oor homself en sy eie gevoelens van onlus geboë bly, interpreteer hy die hele wêreld negatief. Daarom is hy so onmagtig om liefde te ontvang en te gee en ervaar hy sy lewe as ’n doodloopstraat.

Ag, as ons tog maar kan leer om positief te dink en te lewe! Die positiewe mens probeer altyd om die pluspunte raak te sien, nie die minusse nie. Hy probeer om redes te vind om gelukkig te wees ondanks baie onaangename dinge, en nie redes om ongelukkig te wees ondanks soveel aangename dinge nie. Hy probeer om aan die mense rondom hom vreugde te verskaf, en nie om hul blydskap te ondermyn nie.  Die beste raad teen negatiwiteit is dat ’n mens jou bekeer tot die besef van die liefde en goedheid van God. God is die inbegrip van alles wat positief is. Wie in sy liefde bly, kan nie negatief wees nie. As ons toelaat dat die besef van sy liefde ons deurdring, sal ons oopgaan vir andere, sal ons positief word, sal die hoop op die toekoms ons hart vervrolik en sal ons merk dat dit iets goeds is om te lewe. – WDJ