Bo-aan die lys

BO-AAN DIE LYS
Die Burger, 19 Desember 1987, bladsy 8

Waarvoor het Jesus gekom? Die Evangelie van Matteus sê dit duidelik: “Jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” (Matteus 1:21)

Aan die basis van al ons probleme in die wêreld se die sonde. Of dit nou om ons persoonlike lewe gaan, of om ons lewe as gemeenskap en as mensheid: dit is die sonde wat alles vertroebel en die oorsaak is van alle kwaad. As Jesus werklik ons Verlosser moet wees, moet Hy ons van ons sonde verlos.

Dit is tekenend van ons gebrek aan begrip van die aard van ons nood dat ons altyd weer dink dat daar dinge is wat belangriker en dringender is as die verlossing van ons sonde. Die ellende en druk van ons lewe, die bande wat ons op allerlei terreine bind, die armoede en die honger, die liggaamlike en geestelike pyn, die toestand van onreg in die wêreld – daarvan wil ons dringend bevry word. Maar by die wortel van al ons probleme gaan ons dikwels argeloos verby.

Daarin is ons nie verskillend van die mense wat in die tyd van Jesus geleef het nie. Ook hulle het ’n hele lys van dinge gehad waarvan hulle bevry wou word. As die Romeine maar uit die land weggejaag kon word; as die belastingdruk maar verlig kon word; as die melaatsheid en die ander kwale maar genees kon word – dan sal alles soveel beter wees; dan sal daar tyd genoeg wees om aan die minder belangrike dinge soos die sonde aandag te gee!

Uit die optrede van Jesus blyk dat Hy nie ongevoelig was vir die nood en ellende van die mense nie. Wie was meer met deernis teenoor die skare vervul wat weerloos en soos skape sonder ’n herder was? Wie het beter as Hy geweet van die pyn en ellende, van siekte en dood waaronder mense kan versink? Wie het meer getoorn oor die onreg wat mense mekaar kan aandoen, en oor die onbarmhartigheid van die rykes en die magtiges? Niemand kan Jesus daarvan verdink dat Hy nie die ellende van ons lewe raakgesien het en die bevryding daarvan as die wil van God met woord en daad verkondig het nie.

Maar dit het nie beteken dat Jesus die volgorde omgekeer het en die verwydering van die ellende hoofsaak gemaak het en die verlossing van die sonde na die tweede plek verskuif het nie. Nie net in die aankondiging van die engel aan Maria nie, maar ook in Jesus se eie verklaring van waarom Hy gekom het, staan die verlossing van die sonde voorop (Lukas 19:10). Soos die ou Nagmaalsformulier dit uitgedruk het: Jesus het gekom om “die oorsaak van ons ewige honger en kommer” – dit is die sonde – van ons weg te neem.

Daarom was Jesus ’n aanstoot na alle kante toe. Vir die mense van die gevestigde orde was Hy te revolusionêr, omdat Hy hul sonde ontbloot en hulle tot bekering geroep het. En vir die revolusionêre was Hy te slap, omdat sy volgorde verkeerd was. Want vir Jesus was die verlossing van sonde bo-aan die lys. En niemand wil graag ’n sondaar wees nie. – WDJ