Oneindig meer

ONEINDIG MEER
Die Burger, 24 Januarie 1987

Paulus skryf in sy brief aan die Efesiërs dat God magtig is om “oneindig meer te doen as wat ons bid of dink” (Efesiërs 3:20). Dit is ’n merkwaardige woord wat ’n mens gerus maar moet bly herhaal en bepeins totdat dit deel geword het van jou geloofslewe. Dan sal dit vir ons ’n bron van troos en hoop wees.

Hierdie woorde staan in ’n verband waarin Paulus oor die liefde van God skryf. Die liefde van God is so groot en onpeilbaar dat Paulus vir die Efesiërs bid dat hulle in staat mag word om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en diep die liefde van God in Christus strek. Wanneer hy direk daarna praat oor die mag van God om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink, gaan dit dus om die mag van Gods liefde.

Omdat God ons liefhet met ’n onpeilbare en onberekenbare en onbegryplike liefde, kan en wil Hy in ons lewe oneindig meer doen as wat ons selfs kan bid of dink. Ons bid vir so baie dinge en ons dink oor hoe ons graag sal wil hê dat dinge moet gebeur. Ons kom voor God met ons planne en begeertes en vra dat Hy tog sal doen wat ons graag wil hê.

Dit is goed en reg dat ons dit doen, want die Woord van God nooi ons daartoe uit en spoor ons daartoe aan. Tog moet ons onthou dat wat ons dink en bid ver te kort skiet by wat God in staat is om te doen. In Jesaja 55:8–9 lees ons: My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede is nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.

In Gods beskikking oor ons lewe kan ons gerus maar onthou dat Hy op ’n manier oor ons lewe en oor die geskiedenis regeer wat ons planne en begrip ver oorstyg. Dikwels bid en pleit ons skynbaar tevergeefs by God om sake in ons lewe ’n ander wending te laat neem, om bepaalde lyding van ons weg te neem, om ons bepaalde dinge te laat geluk en om dinge te laat verloop soos dit volgens ons insig die beste sal wees.

Later blyk dit egter dat God aan meer dinge as ons gedink het, ja aan oneindig meer, en dat Hy daarom ons gebed op ’n oneindig heerliker wyse beantwoord het as wat ons self kon dink. God kyk en doen totaal anders as ons, omdat sy gedagtes soveel hoër as ons gedagtes is as wat die hemel hoër is as die aarde. As God altyd moes doen wat ons van Hom vra, sou die heerlikheid van sy skeppende moontlikhede in ons lewe agterweë moes bly.

Dit geld egter nie net vir Gods beskikking oor ons aardse lewe nie. Wat God geestelik vir ons in gedagte het, is ook oneindig meer as wat ons kan bid of dink. Die heerlikheid wat vir ons wag en waarmee ons oorklee sal word, is vir ons totaal onvoorstelbaar, want die vreugde wat God in sy liefde vir sy kinders bedink en berei, oortref alles wat hulle kan bedink of in hulle gebede kan begeer. – WDJ