Glo daarin

GLO DAARIN
Die Burger, 14 Februarie 1987

Dit is nie genoeg om te weet wat in die Bybel staan nie. Dit is noodsaaklik om ook te glo wat daarin staan. Ons smaak die troos en die vreugde van die evangelie nie anders nie as deurdat ons daaraan vashou in die geloof.

In 1 Johannes 4:16 lees ons: “En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin”. Johannes skryf uitvoerig oor die liefde van God wat Hy in Christus aan ons bekend gemaak het. Hy herhaal in hierdie brief meermale die uitspraak dat God liefde is, en hy sê dat God dit bewys het deur sy Seun te stuur sodat ons die lewe deur Hom kan hê. Die evangelie leer ons die blye boodskap ken van die liefde wat in die wese van God gewortel is en daarom onveranderlik, onvernietigbaar en dus ook onbetwyfelbaar is.

Van hierdie liefde sê Johannes nou dat ons daarin glo. Sonder geloof in die liefde van God kan ’n mens dit in elk geval nie werklik ken nie. Ons ken die liefde van God eers regtig as ons aanvaar en vertrou dat God niks anders as liefde is nie, dat Hy enkel lig is en dat daar in Hom geen duisternis is nie, en dat daardie liefde van God op ons gerig is.

Geloof is nie maar ’n abstrakte en verstandelike toestemming dat God liefde is nie, maar dit is die vertroue dat God vir my die God van liefde is en dat alles wat oor sy liefde gesê word, pertinent ook op my betrekking het. Om te glo in die liefde van God beteken om Gods woord te aanvaar dat Hy my liefhet met sy hele wese en dat Hy my daarom nooit sal prysgee of uit sy hand sal laat ruk nie.

Maar waar haal ek die reg vandaan om so iets te glo? Moet ek eers iets doen of iets ervaar wat my daarvan kan oortuig dat ek die reg het om dit te glo? Moet ek nie eers ’n teken ontvang dat God dit werklik ook vir my bedoel het nie? Is Gods liefde nie die bereidheid van sy kant om alle mense lief te hê, mits hulle van hulle kant toon dat hulle sy liefde waardig is deur hulle te bekeer nie? En wag God nie op my om die eerste treetjie na Hom te neem voordat Hy sy liefde aan my sal skenk nie?

Nee, nee, sê Johannes. God het in sy Seun klaar aan jou die versekering gegee dat Hy die liefde is en dit word in die evangelie aan jou verkondig en in die sakramente aan jou bevestig. Glo dat dit so is. Rus daarop. Jy het geen rede om daaraan te twyfel nie. Doen jy dit tog, dan maak jy God tot ’n leuenaar. Moenie probeer om eers langs ’n ander weg bevestiging te soek dat God ook jou liefhet nie. Dit is ongeloof en wantroue in die versekeringe van sy Woord.

Geloof in die liefde van God bestaan daarin dat ek eenvoudig amen sê op die belofte van God en my daarop verlaat vir my tydelike en vir die ewige lewe. As ek dit doen, sal dit my lewe verander. God sal self sorg dat ons harte ook met die ervaring van sy liefde gevul sal word, sodat ons met weerliefde op sy liefde sal kan antwoord. – WDJ