Seënwense aan die gemeente Parksig

SEËNWENSE AAN DIE GEMEENTE PARKSIG
Die Burger, 10 April 1987

Die noordelike voorstede van Johannesburg het ’n eie bekoring. Al is ons twintig jaar gelede daar weg, dink ’n mens nog met heimwee aan die pragtige tye wat ons daar belewe het. Daar kan nie ’n plek wees met ’n beter klimaat nie. Dit is ook ’n gebied met ’n eie atmosfeer. Die rustige gevestigdheid van die huise, die weelde van die tuine, die opwindende eerste deurbraak van die lente, die helder someraande, die reiniging van die vlugtige reëns – nee, dit is eenvoudig ’n plek om verbonde aan te raak.

Ons het die gebied wat tans die gemeente Parksig is, sedert 1962 leer ken. Ek was verantwoordelik vir die voorstede Parktown, Westcliff, Parkview, Saxonwold en Parkwood toe dit nog deel van die gemeente Johannesburg (Braamfontein) was. Sedert 1966 het ek ook die ander deel van die gemeente leer ken toe ek predikant van Johannesburg-Oos (Irenekerk) was: Bo- en Laer-Houghton en die buitewyke by Rivonia.

Hierdie gebied moes lankal ’n eie gemeente gewees het, maar NG lidmate was vroeër daar maar dun gesaai. Die ou gemeentes Braamfontein en die Irenekerk het ook ’n soort “”empire”-agtige karakter gehad wat uit hulle glorieryke verlede gestam het, en baie lidmate wou hulleself nie graag daarvan losmaak nie. Dit was eers toe nuwe tye aangebreek het en die Afrikaners in die noordelike voorstede toegeneem het, dat die stigting van ’n nuwe gemeente werklikheid kon word. Dis ongelooflik dat diè gemeente nou al 21 jaar oud is!

Vanuit die verte roep ons u ’n seënwens toe. Ons dink met nostalgie terug aan die ou dae daar en aan so baie medegelowiges en goeie vriende wat ons daar leer ken het. Mag die genade en die vrede van die Here met u wees, en mag dit van u waar wees dat u die huisgesin en gemeente van die lewende God is, die draer en beskermer van die waarheid (1 Tim 3:15). Ons lewe in uitdagende tye. Daarom word ons in hierdie tyd geroep om met woord en daad getuienis af te lê van die hoop wat in ons is. Mag God u daartoe help!

Prof. en mev. W.D.Jonker
Stellenbosch.