Jesus leef

JESUS LEEF
Die Burger, 23 April 1988

Dit kan so maklik gebeur dat ’n mens aan Jesus dink as iemand wat eenmaal in die ver verlede gelewe het. Selfs al bely ons saam met die Christelike kerk dat Hy opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, kan dit in ons voorstelling van Hom nog maklik so wees dat ons aan Hom dink as iemand wat soos alle afgestorwe gelowiges in die hemel is en nie meer direk met ons lewe te make het nie.

As dit ons voorstelling van Jesus is, skiet ons ver te kort by wat die Christelike kerk aangaande Hom glo. Vir die Christelike kerk is dit van die allergrootste belang om daaraan vas te hou dat die Jesus met wie ons te doen het, nie maar ’n mens soos ons is wat eenmaal geleef, gesterf en opgestaan het nie, maar dat Hy tans die Lewende is wat op die mees direkte wyse by ons lewe betrokke is.

Wanneer die Bybel sê dat Jesus die Lewende is, verkondig dit Hom as die lewende Seun van God, die Here van die here en die Koning van die konings, in wie se hande alle dinge gegee is. Hy is ware God en ware mens en as sodanig beklee met mag en majesteit, sodat Hy die heerser en gebieder oor alle dinge is. As oorwinnaar oor die dood, die duiwel en die hel, leef Hy vir ewig en heers Hy as koning totdat al sy vyande aan Hom onderwerp is (1 Korintiërs 15:25).

As ’n mens die eerste hoofstuk van die Openbaring van Johannes lees, kom jy onder die indruk van die majesteit van die lewende Jesus. Daar word aan Johannes in ’n gesig deur die verheerlikte Christus gesê: “Moenie bang wees nie, dit is Ek, die Eerste en die Laaste, die Lewende. Ek was dood, en kyk, Ek lewe tot in alle ewigheid; en Ek het die sleutels van die dood en die doderyk” (v 17–18).

As ons dit glo, behoort dit ’n diepe vertroue in ons te wek. Openbaring 13:8 sê dat Jesus Christus gister en vandag dieselfde is en tot in ewigheid. Dit beteken dat Hy wat in beheer van alle dinge is, dieselfde Jesus is wat eenmaal in Palestina gewandel het en daar geopenbaar het hoe Hy is en wat Hy wil. Hy is dieselfde Jesus wat deur innige jammerte en deernis vir die mense beweeg is, wat omgesien het na die sondaars en die ellendiges, en wat mag gehad het oor die bose geeste en die kragte van vernietiging.

Hy wat die storm op die see kon stilmaak, Hy wat siekes kon genees, Hy wat in die teerheid van sy ontferming alle ellendiges rondom Hom versamel en hulle aangeraak het; Hy kan dit nog steeds doen. As daar ’n verskil is tussen die Jesus van die evangelies en Jesus soos Hy vandag is, dan is dit nie dat Hy destyds geleef het en nou dood is nie. Dit is, inteendeel, dat Hy wat destyds in vernedering geleef het, tans in majesteit en heerlikheid leef en dat Hy met mag beklee is om sy oorwinning oor alle magte van die duisternis en die dood sigbaar te laat word.

Omdat Jesus leef, kan geen aardse ellende meer die laaste woord hê nie. Hy is die Here! – WDJ