Die rol van moeder

DIE ROL VAN MOEDER
Die Burger, 7 Mei 1988

Op Moedersdag dink ons met dankbaarheid aan die wonderlike gawe van ’n moeder wat van die eerste oomblik af ons lewe met liefde en sorg omring het. Daarom is dit tradisioneel ’n dag vol sentimentaliteit en nostalgie. Dit kan nie kwaad doen nie. Daar is min dinge in die lewe wat so fundamenteel vir ons mens-wees is as die liefde van ons moeder.

Dit is goed dat ons daarby ook sal dink aan die probleme wat met die rol van die moeder saamhang.

Dit was altyd moeilik. Vroue het deur die eeue altyd talle ander verpligtinge gehad behalwe om kinders op te voed. Dit is ’n foutiewe woordkeuse om te praat van die werkende vrou van die moderne tyd. Vroue het altyd ontsaglik hard gewerk in die huis en daarbuite. Dit was so in die agrariese en burgerlike fase, net so goed as in die huidige industriële tydperk van die geskiedenis.

Dit het in ons tyd egter besonder moeilik geword vir die vrou om haar rol as moeder te vervul. Die vrou word in die moderne samelewing deur die arbeidsmark opgesuig. In die land geld dit vir die vroue uit alle bevolkingsgroepe en uit alle stande.

Vir baie is dit vanweë die mees elementêre behoeftes noodsaaklik om buitenshuis te werk. Vir andere is dit ’n persoonlike behoefte om hulself te kan uitleef en hul begaafdhede tot volle ontwikkeling te laat kom. Wat ook al die beweegrede, dit neem hulle weg van huis en kinders en maak dit soveel moeiliker om ten volle moeder te wees.

Niemand van ons moet die vrou die moontlikhede misgun wat die moderne samelewing haar bied nie. Die emansipasie van die vrou is ’n noodsaaklike ontwikkeling. Veels te lank is sy misken, is teen haar gediskrimineer en is sy in ’n samelewing wat deur mans oorheers is, aan die kant geplaas. Dit was noodsaaklik dat sy die geleentheid moes kry om op gelyke vlak met die man mee te ding en haar bydrae te maak in diens van die samelewing.

Maar al gun ons dit van harte aan haar, is dit vir die welsyn van ons samelewing en vir die menswees van ons kinders – ja vir haar regte lewensontplooiing – noodsaaklik dat sy ook ’n moeder moet bly. Nie alle vroue hoef moeders te wees nie, maar ’n vrou wat ’n gesin het, het daarmee ’n keuse gedoen waaraan sy, hoe moeilik ook al, reg sal moet laat geskied. En sy sal met vreugde beloon word.

Moderne vroue sal ’n manier moet vind om hul professionele verpligtinge op so ’n manier met hul rol as vrou en moeder te verbind dat hulle vry genoeg is om aan hul huwelik en gesin genoeg aandag te bestee. Daar is lewenswaardes wat net ’n moeder aan ’n kind kan meegee. Sy moet hom leer wat deernis en liefde is, wat goed en kwaad is. Kindertjies het reg daarop dat dit hul moeder moet wees wat hulle van Jesus vertel en hulle leer bid. Die van ons wat sulke moeders gehad het, sal hulle nooit vergeet nie. – WDJ