Verantwoordelik vir keuses

VERANTWOORDELIK VIR KEUSES
Die Burger, 11 Junie 1988

Dit is nie altyd maklik om te weet wat die regte ding is om onder bepaalde omstandighede te doen nie. Daar ontstaan situasies waarin ’n mens verplig is om keuses te doen, maar geen duidelikheid kan kry nie.

Christene sal dan weet dat hulle die leiding van die Here moet soek. Hulle sal oor die  saak bid en vra dat die Here sy wil aan hulle bekend sal maak. Die probleem is egter dat God nie met ’n hoorbare stem antwoord nie en dat daar nie in die Bybel klinkklare antwoorde op ons spesifieke vrae staan nie.

Die Bybel vertel duidelik wat Gods blywende wil onder alle omstandighede is, maar nie hoe ons oor ’n bepaalde transaksie moet besluit of hoe ons ’n vasgeloopte situasie in die huwelik moet hanteer, of hoe ons oor die aanbod van ’n nuwe betrekking moet oordeel nie.

Nou is daar party mense wat meen dat hulle tog ’n antwoord aan God kan ontworstel. Hulle bid dat die Here hulle deur sy Woord moet lei, en dan slaan hulle die Bybel oop en lees die eerste verse waarop hul oog val, in die hoop dat God daarin aan hulle ’n boodskap en leiding sal gee.

Andere bid weer en werp die lot omdat hulle meen dat God hulle op die manier reg sal lei. ’n Derde maak ’n soort afspraak met God dat as dit of dat gebeur, hy sal weet dat God dan bedoel dat hy so of sus moet besluit.

Niemand moet gering dink van die nood waarin mense soms kan verkeer as hulle gewigtige beslissings moet neem nie. Dit is begryplik dat ons dan allerhande metodes probeer aangryp om tog tot ’n besluit te kan kom. Dit kan ook nie ontken word dat God in sy genade dit so kan bewerk dat ons op hierdie manier tog tot die regte beslissing kom nie.

Maar dit is tog nie die regte wyse om met beslissings om te gaan nie. God het ons verantwoordelike wesens gemaak. Ons moet besluite in verantwoordelikheid neem. Ons kan dit nie van ons afskuif deur op een of ander manier die leiding van God te probeer afdwing nie.

Hy het ons sy Woord gegee en die leiding van sy Gees in die oorweging van alle kante van ’n betrokke saak. As ons self nie in staat is om alle aspekte daarvan reg te beoordeel nie, kan andere ons miskien help om dit beter te verstaan. By elke keuse is daar egter sedelike en ander oorwegings wat deurslaggewend is. Oor hoe ons oor sulke oorwegings moet oordeel, laat Gods Woord ons nie in die duister nie.

Ons moet daardie oorwegings laat tel en dan besluit in die lig van ons insig en gewete oor wat korrek is – voor God en mens. Ons mag nie die Bybel gebruik asof dit ’n orakelboek is wat op ’n irrasionele manier antwoorde op ons vrae gee nie. Ons mag nie met die lot ’n antwoord van God probeer afdwing nie.

Ons moet deurstoot tot die sedelike en geestelike kern van die saak waaroor dit gaan, en dan voor Gods aangesig besluit. – WDJ