Hy weet beter

HY WEET BETER
Die Burger, 6 Augustus 1988

Dikwels bid ons oor ’n saak en vra God om dit te hanteer en die regte ding te laat gebeur, maar in ons hart het ons tog ons eie idee van wat daardie regte ding moet wees. As God ons gebed beantwoord en dit val anders uit as wat ons dit graag wou hê, is ons ontevrede – asof ons beter weet as God. Of ons raak moedeloos en dink dat God ons gebed nie wil verhoor nie.

Dit is een van die grootste geheime van gelowige omgang met God dat ons moet leer om Hom absoluut te vertrou met die dinge wat ons in die gebed aan sy sorg afgee. As ons ons saak voor God gebring het, as ons ons hart se begeertes voor Hom uitgestort het, moet ons nie daaraan twyfel nie dat God ons gehoor het en dat Hy baie beter as ons weet hoe om die saak waarom dit gaan so te hanteer dat dit alleen op die allerbeste sal uitloop.

Daarom hoef ons ook nie met ’n veelheid van woorde telkens weer by God aan te dring om te doen wat ons vra nie. Jesus het ons geleer dat ’n mens nie deur jou baie woorde verhoor word nie en dat ons hemelse Vader in elk geval weet wat ons nodig het, ook voordat ons Hom dit vra. As ons dus in die gebed ’n saak voor God gebring het, moet ons onsself daarin oefen om met geduld en vertroue verder af te wag hoe God dit sal hanteer.

Dit is waar dat Jesus self in Getsemane drie keer dieselfde gebed gebid het. Daaruit is dit duidelik dat daar ook in die lewe van Gods kinders tye van krisis kan kom waarin ernstig met God geworstel moet word en waarin dit kan gebeur dat ons herhaaldelik dieselfde ding van God vra. Ons kan egter uit die voorbeeld van die gebed van Jesus leer dat hierdie herhaling van die gebed daartoe moet lei dat daar steeds dieper, steeds meer volkome op God vertrou moet word om uiteindelik sy wil wat alleen goed is, in ons lewe te laat geskied.

Juis wanneer ons leer om soos Jesus al ons vertroue in die Vader te stel, word dit ook vir ons moontlik om soos Hy die beslissing van die Vader te aanvaar, selfs al val dit anders uit as ons eie idee. Verhoring van gebed bestaan nie daarin dat God presies doen wat ons ons voorstel nie, maar dat God, wat presies weet wat ons idee is, ons saak so hanteer dat dit veel beter behartig word as wat ons kon dink of vra.

Dit moet ons selfs met groot troos en rus vervul om te weet dat God, wat alles weet, soms ook ons gebed anders kan beantwoord as wat ons vra. As God ons alles sou gee wat ons vra en soos ons dit vra, sou dit soms gevolge kon hê wat ons nie kan voorsien nie, maar waarvan Hy in sy wysheid weet. As ons later oor ons lewe terugkyk, merk ons dat dit ’n seën was dat God ons nie alles gegee het wat ons gevra het nie.

Gods weg is dikwels anders as wat ons verwag – dit is nie vreemd nie, want Hy is die ewige wysheid wat beter as ons weet wat goed is. – WDJ