Tot in die detail

TOT IN DIE DETAIL
Die Burger, 3 September 1988

Wanneer ons glo dat ons hele lewe met Christus verborge is in God; wanneer ons glo dat niks ons meer kan skei van die liefde van God wat daar in Christus is nie; wanneer ons weet dat ons in die dood van Christus self gekruisig is en in sy opstanding self ook opgewek is – dan weet ons dat, wat die groot dinge van ons lewe betref, alles vir altyd met ons reg is. Wat kan daar dan nog met ons gebeur wat nie reeds by voorbaat opgeneem is in die trou en sorg van God nie?

Die groot beslissing oor ons het reeds geval. Die uiteinde van ons reis en ons veilige tuiskoms is verseker. Ewig oor ons kleine kommer waak Gods goedertierenheid (Ges.62:4). Dit is reg dat die Bybel en die liedereskat van die kerk ons daartoe oproep om God te loof en te prys. Die kuns van die geestelike lewe is om ons oog voortdurend op hierdie groot en allesomvattende werklikheid van die heil te vestig en in die geloof daaraan vas te hou dat niks ons aan die trou van God kan ontruk nie.

Maar in die praktyk van ons lewe gaan dit nie altyd maklik nie. Dat die groot beslissing oor ons reeds geval het, beteken nie dat die detail van ons lewe nie nog daagliks tot veel sorg en pyn aanleiding gee nie. Die Here Jesus self het gesê dat elke dag genoeg het aan sy eie kwaad. En dit is so. Op duisende maniere word ons lewe bemoeilik. Ons hak langs die pad aan dorings en splinters vas. Daar is elke dag maar weer ’n klippie in ons skoen. Die vooruitsig op die strome van lewende water waaruit ons sal drink, verhoed nie dat ons dikwels deur die dorsland trek en dat dit soms voel asof ons wil versink in die hitte van die pad nie.

Die detail van ons pad sluit soms ook brokke pyn in wat ons moeilik kan verduur. Ons weet ons is nie vergete by God nie, maar soms is dit so pynlik dat daardie vretende kwaal ons kragte tap en ons na liggaam en gees uitmergel. Soms moet ons worstel met die vraag hoe lank dit nog sal duur, omdat ons kragte te min is en die nag so donker.

Daar is nie ’n eenvoudige raad vir oorlewing in sulke tye nie. Mense wat in sulke tye by ons kom sit en wat geen begrip van ons lyding het nie, kan met hulle oppervlakkige bemoediginge en hulle vrolike getuienisse van oorwinning ons soms net dieper in die donkerte in stoot.

Die enigste raad is maar om op te kyk na die onsigbare gesig van die Almagtige. By Hom is ook die detail van ons weg bekend. Hy weet ook hoe moeilik dit vir ons is om Hom te loof uit die dieptes. Aan Hom moet ons onsself oorgee in die uur van die donkerte. Op Hom moet ons die oog gevestig hou totdat Hy wat ons groot saak reeds reggemaak het, ons ook tot in die fynste detail sal verlos.

Want God doen geen halwe werk nie. Christus se angs en smarte aan die kruis het ook ons moeite en lyding opgevang en toegedek. Daarom kan ons wag op die Here, tot Hy, die Ligbewerker, die nag in daagraad keer (Totius: Psalm 130:3). – WDJ