Prys van dissipelskap

PRYS VAN DISSIPELSKAP
Die Burger, 10 September 1988

Baie mense het probleme met die boodskap dat ons slegs uit genade gered word. Hulle dink dat dit nie waar kan wees nie. Dit sal darem te maklik wees. Die leer van die Bybel, dat ons gered word deur slegs te glo dat Christus reeds vir ons sonde aan die kruis betaal het, lyk vir hulle na ’n goedkoop evangelie.

Hulle voel dat daar darem tog in ’n mens self grond daarvoor moet wees dat jy gered word. Hulle sal toegee dat ’n mens nie deur jou goeie werke kan verdien om gered te word nie. Maar dan voel hulle steeds dat, al kan jy nie deur jou goeie werke die ewige lewe verdien nie, jy ten minste deur jou hartgrondige bekering, deur die diepte van jou berou of deur die erns van jou geloof moet “verdien” om gered te word.

Op hierdie wyse word die grond van die mens se redding tog weer in homself geplaas, al is dit net gedeeltelik. God se genade, so verstaan hulle dit, is alleen daar vir diegene wat van hul kant aan sekere voorwaardes voldoen. Anders is dit darem te maklik, want dan kan ’n mens mos maar sê dat jy glo, sonder dat jou lewe verander, en jouself dan inbeeld dat jy gered is.

Maar dit is natuurlik ’n misverstand. Die evangelie is ’n evangelie van Gods vrye genade. Ons hoef werklik niks te presteer of te verdien om gered te word nie. Ons hoef nie eens uit onsself aan bepaalde voorwaardes te voldoen nie. Die verlossing is volledig gratis.

Maar daarom is dit nog nie goedkoop nie. En dit is ook nie maklik nie. Want die een ding wat ons nou juis nie kan doen nie – omdat ons dit nie wil doen nie – is om slegs van Gods genade te lewe. Vanuit ons oogpunt gesien, is dit selfs die onmoontlike. Daar moet ’n Godswonder in ’n mens gebeur voordat hy dit kan doen. Die wonder is dat God aan ons die geloof as gawe skenk.

’n Mens kan nie maar net sê dat jy glo nie. Geloof is ’n daad van die hart waardeur ’n mens van jouself afsien en op Gods genade vertrou. Dit kan maklik klink vir wie die ware aard van die geloof nie verstaan nie. In werklikheid beteken dit egter die wonder dat ’n mens se lewe omdraai op sy skarniere, dat hy homself werp op Gods genade en dat hy bereid word om Christus as sy dissipel te volg.

En dit is nie maklik nie. Dissipelskap beteken sterwe aan onsself, volkome oorgawe aan Christus, die bereidheid om Christus se kruis op te neem, om vader en moeder, broers en susters, ja selfs ook ons eie lewe te haat ter wille van Christus (Matteus 10:37–39). Die prys van dissipelskap, dit het die Ryk Jongman ontdek, is ontsettend hoog (Lukas 18). Dit vra nie net iets van die mens nie, maar alles.

Maar dit is nie ’n prys wat ons uit eie krag moet betaal om gered te kan word nie. Dit is in werklikheid die vrug van ons verlossing uit genade – resultaat van die bevryding wat ons as geskenk ontvang. – WDJ