Die leiding van God

DIE LEIDING VAN GOD
Die Burger, 11 Februarie 1989

Paulus sê dat kinders van God mense is wat hulle deur die Gees laat lei (Romeine 8:14). Maar die vraag hoe die Gees ons presies lei, is nie altyd maklik om te beantwoord nie.

Dát God ons lei, kan ons nie betwyfel nie. Maar ons merk dit dikwels eers as ons oor ons lewensweg terugkyk. Dan sien ons hoe God ons gelei het en selfs ook ons foutiewe beslissings ten goede laat meewerk het. Daaruit mag ons egter nie aflei dat ons eie keuses nie saak maak nie. Ons moet probeer om by elke beslissing Gods leiding te soek en te volg.

Maar hoe ken ons die leiding van God? As algemene reël kan geld dat die Gees ons nooit sal lei om in stryd met Gods wil soos dit in die Bybel staan, te handel nie. Ons probleem kom egter wanneer ons moet besluit oor sake waarvan ons nie so maklik kan vasstel dat hulle goed of sleg is, en dus volgens of teen Gods wil is nie.

Ons neem daagliks besluite oor gewone dinge wat ons eie toekoms en belange raak, asook die van ander mense. Moet ek van werk verander of nie? Moet ek ’n bepaalde transaksie aangaan of nie? Moet ek ’n spesifieke verhouding uitbou of liewer verbreek? Watter keuses moet ons in maatskaplike en politieke sake doen?

Oor sulke sake kry ons nie regstreeks uitsluitsel in die Bybel nie. Ons moet ook nie probeer om deur meganiese metodes daaroor ’n beslissing van God af te dwing nie. Ons moet dus liewer nie sommer die Bybel oopslaan en die eerste die beste teks wat ons lees, as ’n boodskap van God oor die saak beskou nie. Ons moet ook liewer nie ’n afspraak met God maak dat as dit of dat gebeur, ons dan sal weet wat sy wil vir ons is nie. Ons interpretasie van sulke boodskappe of tekens is te subjektief om seker te kan wees dat ons met Gods leiding te make het.

Dit is baie beter om te aanvaar dat daar altyd, selfs in keuses wat skynbaar in ’n neutrale gebied lê, geestelike en morele elemente aanwesig is. Niks wat ons doen, is werklik neutraal nie. Al ons keuses word bepaal deur ons hart, ons lewensinstelling en koers. Dit hang saam met ons basiese verhouding teenoor God, ons naaste, onsself en die wêreld. As ons hart met God reg is, sal ons fyngevoelig word om die dinge te onderskei waarop dit regtig aankom (Filippense 1:10).

Daarom moet ons by elke keuse nie alleen ons self vergewis van die werklike sake waarom dit daarin gaan nie, maar ons moet ook ons eie motiewe deeglik ondersoek, om te verstaan waarom ons hart in ’n sekere rigting neig, of waarom dit van ’n ander keuse so afkerig is. Ons moet onsself oop en bloot voor die ondersoekende oog van die Gees stel en as ‘t ware saam met die Gees beoordeel watter keuse daarom die beste sal wees.

Die Gees lei ons nie op ’n irrasionele manier nie, maar deur ons insig in wat, alles in ag genome, in ’n bepaalde situasie volgens die wil en wet van God sal wees. – WDJ