Die krag van versoeking (2)

DIE KRAG VAN VERSOEKING (2)
WD Jonker
Die Burger,
21 Januarie 1989

Daar is ’n punt waar ’n mens nog vir ’n versoeking nee kan sê. As jy dit nie doen nie, laat jy die vyand in jou vesting binnekom en raak jy betrokke in ’n ongelyke stryd waarin jou kanse om te oorwin, uiters gering is.

’n Versoeking is vergelykbaar met ’n virus waardeur ons aangetas word. ’n Mens vra nie daarvoor nie. Jy leef in ’n wêreld vol kieme en dit is feitlik onvermydelik dat jy van die kieme sal opdoen. Dan begin die stryd tussen ons liggaam en die virus, en die vraag is of ons liggaam die infeksie kan afskud of daardeur besmet gaan word.

Die groot verskil is egter dat ’n infeksie deur ’n virus as ’n biologiese besmetting oor ons kom waaraan ons meestal geen morele skuld het nie. Maar in die geval van ’n versoeking is ons verantwoordelikheid van die begin af in die spel. Of dit van ons hart besit gaan neem, word bepaal deur die manier waarop ons daarop reageer.

Jakobus skryf in sy brief dat die mens gelukkig is wat in versoeking standvastig kan bly. Versoekings kom op elke mens se pad, maar of ’n versoeking vir iemand tot ’n verleiding word, hang daarvan af of dit aansluiting vind by die sondige begeertes wat in hom is en daardeur aangespoor word om daarop in te gaan (Jakobus 1:12).

Versoekings doen ’n beroep op begeertes wat in ons sondige natuur aanwesig is. Die begeertes roep om bevrediging en probeer om ons mee te sleep. As ’n mens toegee aan die begeertes wat in jou ontwaak, word die sonde gebore en voltrek sy dodelike rypingsproses in jou lewe (vs.14-15).

Die kritieke punt lê dus by ons reaksie op die roepstem van ons eie begeertes. Op daardie moment kan ons nog nee sê teenoor ’n versoeking. Ons is nie ’n willose prooi van ’n infeksie wat homself met biologiese wetmatigheid in ons voltrek nie. Ons is verantwoordelike mense wat die drange van ons hart moet onderskei en beheer. Ons kan deur Gods genade versoekings afwys en ontvlug.

Paulus skryf aan die Korintiërs dat geen bomenslike versoekings op hulle weg gekom het nie. God is getrou en sal nie toelaat dat hulle bokant hulle kragte versoek word nie (1 Korintiërs 13:10). Versoekings kan nie met ons maak wat hulle wil nie. Wie sy toevlug tot God neem, sal vind dat God die krag gee om versoekings te weerstaan.

Wat ons van God moet vra, is die vermoë om versoekings as versoekings te herken en te hanteer. Die gevaar is dat ons verblind word om versoekings as geleenthede te sien wat God op ons weg bring om geluk of sukses te kan smaak. Die duiwel fluister baie keer vir mense dat God hierdie groot nuwe liefde of hierdie geleentheid om vinnig ryk te word, op hul weg bring. In plaas daarvan om die leuen te herken, laat selfs Christene hulle bekoor deur die soet geur van die verleiding. Maar op die ou end brand dit soos vuur. – WDJ