Die Gees tree vir ons in

DIE GEES TREE VIR ONS IN
WD Jonker
Die Burger,20 Mei 1989

Daar is ’n merkwaardige uitspraak van Paulus in Romeine 8:26. Hy praat oor die bystand wat die Heilige Gees aan die kind van God in die gebed verleen, en sê dan: “Ons weet nie wat en hoe ons moet bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word nie.”

Ons kan hierdie woorde alleen reg verstaan, as ons onthou dat Paulus dit sê in ’n gedeelte waar hy handel oor die swakheid en gebrekkigheid wat ons in ons aardse bestaan aankleef. Ons is wel kinders van God, sê Paulus, en oor die wonderlike betekenis daarvan kan hy nie uitgepraat raak nie, maar nogtans smaak ons duskant die graf nog nie die volle verlossing wat Christus vir ons verkry het nie.

Ons is nog steeds saam met die ganse skepping aan lyding, verganklikheid en verydeling onderworpe. Ons word oud, ons word siek, ons lewe word gekenmerk deur leed, ons word daagliks deur talle dinge geïrriteer en gefrustreer, ons ly saam met die ganse skepping onder die gevolge van die sonde. Ons beleef dinge waarvan ons die sin op geen enkele manier kan ontdek nie. En ons ou sondige aard het nog steeds soveel houvas op ons, dat ons lewe as kinders van God tot die einde ’n lewe van stryd met baie nederlae bly.

Dit is van hierdie swakheid dat Paulus praat as hy sê dat die Gees ons daarin bystaan. Dit doen die Gees enersyds deur ons te herinner aan die beloftes van God dat alles eenmaal totaal nuut sal word. Trouens, die Gees self wek by ons die sugte van verlange op na die koms van die koninkryk wanneer die verganklike met onverganklikheid oorklee sal word (vgl Romeine 8:23).

Maar die Gees doen dit ook andersins deur in die gebed vir ons te pleit met woorde wat nie uitgespreek kan word nie. En die rede waarom die Gees dit doen, is dat ons nie self weet wat ons moet bid nie. Ons weet nie wat ons moet bid nie, omdat die lewe so onuitspreeklik ingewikkeld is. Ons kan nie eers ons eie klein lewetjie oorsien en onderskei wat goed vir ons sal wees nie. Hoeveel minder kan ons in die toekoms sien en reg bid vir die gebeurtenisse in die groot wêreld met sy strominge en tendense.

Ons bid in kortsigtigheid dikwels verkeerd. Wat vir ons reg lyk, is nie altyd reg volgens Gods wil en raad nie. As alles sou gebeur soos ons dit van God vra, sou dit chaoties kon wees.

Maar die Gees pleit vir die gelowiges volgens die wil en raad van God. Met en in ons gebede kom ook sy stem voor God. Hy bid vir ons op ’n wyse wat van ’n totaal ander orde as ons gebede is. Dit skenk ’n onberekenbare meerwaarde aan ons gebed. Hy pleit by God op ’n wyse wat ons tong en taal te bowe gaan. En God wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, en laat alles ten goede meewerk vir die wat Hom liefhet. – WDJ