Gods liefde omvat alles

GODS LIEFDE OMVAT ALLES
Die Burger, 11 November 1989

Die meeste mense skyn te dink dat die basiese verhouding tussen God en mens deur die morele wet gestempel word. Daarom probeer hulle om goed te lewe, in die veronderstelling dat ons deur ons goeie lewe God se guns waardig kan wees en die ewige lewe kan verwerf.

In die Bybel leer ons egter dat nie die wet nie, maar die liefde die basiese verhouding tussen God en mens is. God is liefde, en uit die oorvloed van sy liefde het Hy die mens as voorwerp van sy liefde geskep. Van die begin af staan die mens in die sonlig van die liefde van God. Dit is nie iets wat die mens ooit kan verwerf deur sy eie goeie lewe nie. Dit was ook nooit die bedoeling nie.

Tog is dit waar dat die liefde inherent bepaalde verpligtinge bevat. Die aard van die liefde is dat dit aanvaar en beantwoord wil word. Gods liefde is onverdiend oor ons uitgestort, maar ons moet daarin bly, ons daarin verlustig en ons hart in weerliefde aan Hom gee. Dit is die ingeboude wet van die liefde. Wie in die liefde van God bly, het die ware lewe, maar wie dit verag, oortree die ingeboude wet van die liefde en kom so onder die oordeel van God.

Dit is die sin van die gebod wat aan Adam in die Paradys gegee is: Hy moes homself verlustig in die tuin van Gods liefde, maar nie die grens oorsteek deur ongehoorsaam aan Gods liefde te word en so proefondervindelik kennis van die onderskeid tussen goed en kwaad te verkry nie.

Dit is ook die sin van al die gebooie en insettinge van die Bybel. Die wet is nie na die sondeval die weg waarlangs die sondaar weer die verbeurde guns van God terug kan verower nie. Dit bly die gebod om in die liefde van God te bly wat ook aan hom as sondaar onverdiend geskenk word.

Gods belofte is altyd die eerste woord. Die gebod om daarin te bly, is die tweede woord. Die wet wat God aan Abraham en sy nageslag gee, volg op die evangelie van Gods blywende liefde. Omdat God Israel lief het, daarom moet Israel in die liefde van God glo, dit in weerliefde beantwoord, daarin wandel en dit in die liefde vir die medemens weerkaats.

In sy roeping van Israel het God egter die hele wêreld op die oog. God het die wêreld so lief, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom as die gawe van Gods liefde glo, die ewige lewe kan hê (Johannes 3:16). Om in Jesus te glo, is om Gods liefde te aanvaar en daarin te rus.

So omvat die liefde alles. Dit stempel Gods hele verhouding tot ons en ons hele verhouding tot Hom. Dit omvat die evangelie en die wet, die beloftes en die gebooie. Daarom is die liefde ook die vervulling van die wet. Dit oorstyg selfs in betekenis en blywende karakter van die geloof en die hoop, omdat ook die hemel in al sy heerlikheid niks anders is nie, as die ewige feesmaal van die vervulde liefde (1 Korintiërs 13:13). – WDJ