Beknopte geslagsregister van Willem Daniël Jonker

BEKNOPTE GESLAGSREGISTER WILLEM DANIËL JONKER
WD Jonker

Die stamvader van ruim 99 persent van die Jonkers in Suid-Afrika was Adolph Jonker. Sy naam verskyn in ‘n lys van Kaapse lidmate van die Ned Geref kerk wat uit 1734 dateer. Hy was koster van die gemeente Drakenstein en ‘n onderwyser.

Ek weet nie hoe die lyn van hom af na ons familie loop nie. In die weergawe van die Jonker-familiegeskiedenis wat ek besit, word ons direkte lyn van die geslagte eers sedert die begin van die 19de eeu aangegee.

Naas die naam Adolph kom die naam Wilhelmus of Wilhelm in die 19de eeu dikwels in die geslagsregister van die Jonkers voor. So is daar op 11 Des 1803 ‘n Wilhelm Daniël gebore, en ook weer op 10 September 1863. Maar die naam Willem Daniël kom gedurende die 19de eeu steeds meer voor en so bly dit in die 20ste eeu, waarin daar ‘n hele aantal kinders met hierdie naam gebore word. Ek vermoed dat dit as die Nederlandse vorm van die naam vir mense meer voor die hand liggend was as Wilhelm.

Ook wat ons spesifieke tak van die Jonker-familie betref, blyk dit dat ons stamvader in Suid-Afrika – wat op 11 Desember 1803 gebore is – die naam van Wilhelm Daniël Jonker gedra het, maar my oupa Jonker se naam was reeds Johannes Willem Daniël, en daarvandaan het die naam Wilhelm blykbaar nie meer voorgekom nie. My oupa Johannes was getroud met Susanna Francina Smith. My pa was hulle sesde kind. Sy naam was Willem Daniël, en hy is op 6 Maart 1891 gebore. Hy is in 1917 getroud met Martina Philippina Gerber. Ook haar moeder was ‘n Jonker, maar van ‘n ander Jonker-familie as dié van my vader. Ek is op 1 Maart 1929 as die derde seun van my ouers gebore en – soos die gebruik destyds was – het ek my pa se naam ontvang. (Die gebruik was dat die oudste seun die naam van die pa se pa kry, die tweede seun die naam van die ma se pa, en eers die derde seun die naam van die pa self). My enigste seun het dus ook die naam van my pa, Willem Daniël, gekry.

Deur die sameloop van omstandighede dat my seun Willem met ‘n vrou met die naam van Helmien getroud is, het die gedagte ontstaan om aan die seuntjie wat uit hulle huwelik gebore is, die naam van Wilhelm te gee – waardeur hy nie alleen die name van albei sy ouers in sy naam sou verenig nie, maar onbedoeld ook (sonder dat ons dit destyds besef het) ook weer die oorspronklike familienaam ontvang het.

Dus, kort saamgevat lyk die geslagsregister so:
Wilhelm Daniel Jonker, gebore 11–12–1803, getroud met Catharina Petronella Oosthuizen. Oorlede 6–4–1873.
Hulle seun Johannes Willem Daniel Jonker was getroud met Susanna Francina Smith. Uit dié huwelik is op 6 Maart 1891 ‘n seun gebore met die naam van Willem Daniël. Dit was my pa, jou oupa-grootjie. Hy is op 14 Augustus 1917 getroud met Marthina Philippina Gerber, en uit hulle huwelik is agt kinders gebore, waarvan ek die sesde was. Omdat ek die derde seun was, het ek volgens die ou gebruik die naam van my pa gekry: Willem Daniël. Jou pa is ons enigste seun, en hy het dus die naam van my pa gekry, wat ook my naam is.

Jou hele geslagslyn lyk dus so:
Wilhelm Daniël geb 11–12–1803, oorlede 6–4–1873. Hy was getroud met Catharina Petronella Oosthuizen, geb 12–11–1806.
Hulle seun Johannes Willem (geb 1847) was getroud met Susanna Francina Smith. Dit was my oupa en ouma Jonker wat al voor my geboorte dood was. Hulle agtste kind was Willem Daniël, gebore 6–3–1891, my vader.
Hy is op 14–8–1917 getroud met Martina Philippina Gerber (geb 10–12–1896), en uit hulle huwelik is daar agt kinders gebore, waarvan ek die sesde was.
Ek is op 2–9–1952 getroud met Elizabeth Rossouw (geb 7–12–29) en uit ons huwelik is gebore: Maria (1–6–54), Martina (7–8–56), Willem Daniël (27–8–58) en Elisabet (13–11–60).
Uit die huwelik van Willem Daniël en Helmien van Schalkwyk is jy op 9 September 1986 gebore.