’n Ander maatstaf

’N ANDER MAATSTAF
Die Burger, 31 Maart 1990, bladsy 12

Die ware betekenis van ’n mens se lewe kan nie gemeet word aan die lengte daarvan of aan sulke dinge soos sukses, prestasie, aansien, rykdom en dergelike meer nie. Dit is wel dinge wat onder die mense opval en hoog aangeslaan word, maar as die werklike gewig van ’n mens se lewe bepaal moet word, geld daar tog ’n ander maatstaf.

Hierdie ander maatstaf kan op verskillende maniere beskryf word. Dit het egter altyd te make met die vraag of ’n mens se lewe vir jou self geleef is of vir ’n saak wat groter is as jy. Dit is die antwoord op hierdie kritiese vraag wat bepaal of ’n mens se lewe werklik sinvol was en of dit benede die maat was.

Dit is nie altyd moontlik om hierin oor ander mense te oordeel nie. Dit is so voor die hand liggend om te dink dat die magtiges en die rykes, die presteerders en suksesvolles natuurlik vir hulle self leef. Die geskiedenis het dit al so dikwels bewys. As die Bybel daarteen waarsku dat ’n mens na hoë dinge moet streef en op die gevare van rykdom, mag en sukses wys, dan kan ons daaruit aflei dat dit dikwels of selfs meestal so sal wees dat hierdie soort dinge ’n mens sal verlei om die aksente in jou lewe verkeerd te plaas.

Maar dit hoef natuurlik nie so te wees nie. Ons kan nie in ’n ander mens se hart kyk nie. Dit is nie uitgeslote dat ook mense uit hierdie kategorieë nie vir hulle self leef nie. Dit is voorstelbaar dat ’n regeerder byvoorbeeld werklik meer waarde kan heg aan die diens wat hy lewer as aan die eer en mag wat hy ontvang. Dit is moontlik dat ryk mense innerlik vry kan wees van hul besittings en dit kan aanwend om die Here en hul medemense daarmee te dien. Dit is moontlik dat slim mense nederig kan wees en hoogs begaafde mense sonder ’n hinderlike selfbesef.

Maar of dit werklik so is, dit kan slegs die Here God bepaal. Voor sy oë is ons almal oop en bloot. Ons kan miskien ander mense bedrieg. Ons kan selfs onsself bedrieg. Die laaste is miskien nog makliker as die eerste. Maar ons kan God nie bedrieg nie. Die Gees van God ondersoek alle dinge. Hy weet wat in die diepste diepte van ons binneste leef. Die motiewe en dryfkragte van ons lewe is voor sy oog nie verborge nie.

Wat mense van ons dink, is wel belangrik, maar dit is ’n onbetroubare oordeel. Die prestasie van menigeen vir wie die mense groot lof en verering daarop nahou, is in die oë van God minder as niks. En diegene wat soms by die mense nie geag en gereken word nie, kan in die eenvoud van hul klein lewe in die oë van God groot wees.

Daarom sal ’n verstandige mense nooit die lof en prys van mense vir wat hy of sy is of doen, te hoog aanslaan nie. Daar is maar een maatstaf wat werklik vir die betekenis van ons lewe geld, en dit is of God oordeel dat dit, soos die lewe van Jesus, vir Hom en vir die medemens geleef is. – WDJ