Die Bybel bevestig sy eie gesag

DIE BYBEL BEVESTIG SY EIE GESAG
Die Burger,
17 November 1990, bladsy 12

Dit behoort tot die basiese belydenisse van die Christelike kerk dat die Bybel die Woord van God is wat vir ons gesag het in alle dinge wat op geloof en lewe betrekking het. Reformatoriese Christene bely selfs dat die Skrif “alleen” die norm is waaraan alles in die lewe en leer van die kerk getoets moet word (sola scriptura).

Maar hoe weet ons dat die Bybel werklik gesag het? Is dit iets wat ons net maar aanvaar, omdat die kerk dit deur die eeue geglo het en ons dit van kleins af in die kerk en in die huis geleer het?

As dit die geval was, sou ons geloof in die gesag van die Skrif eintlik berus op die vertroue wat ons in die kerk of in diegene het wat aan ons die versekering gee dat die Bybel die Woord van God is. Maar dan is dit nog nie regtig ons eie oortuiging waarvoor ons self kan instaan nie. Die gevaar daarvan is dat ons dan maklik ons geloof in die gesag van die Skrif kan verloor as hulle ons om een of ander rede teleurstel.

Dit is dus nie genoeg om net op die gesag van andere te aanvaar dat die Bybel Gods Woord is nie. As die Bybel werklik vir ons gesag moet hê, moet dit iets wees waarvoor ons self kan instaan, omdat ons dit self ervaar het. En ons ervaar dit wanneer die Bybel ons op sodanige wyse aanspreek, dat ons lewe daardeur blootgelê word en ons vir ons self die weg van bevryding en verlossing daarin hoor.

Dit laat ’n mens dink aan die geskiedenis van Jesus en die Samaritaanse vrou (Johannes 4). Die wyse waarop Jesus met haar gepraat het, het die vrou daarvan oortuig dat Hy die Messias is. Hy het haar sondige en gebroke lewe tot op die bodem deurlig. Hy het haar in die hart getref. Sy kon nie daaroor swyg nie, maar het aan die ander mense gaan sê: “Kom kyk, hier is ’n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het.”

Baie Samaritane glo haar getuienis en gaan saam met haar na Jesus. Hulle ontmoet Hom self. Dan sê hulle vir die vrou: “Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na Hom geluister, en ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is” (Johannes 4:42).

Presies so gaan dit met ’n mens se geloof in die gesag van die Skrif. Jy lees aanvanklik die Bybel omdat andere jou die versekering gee dat dit die Woord van God is, maar eers as jy self deur die Bybel aangespreek word, bevestig die Bybel sy eie gesag in jou hart en weet jy dat die Bybel die waarheid is wat met die gesag van God self tot ons kom.

Wat waar is van die aanvanklike ontdekking van die gesag van die Skrif, is ook waar van die voortgaande funksionering van die gesag van die Skrif in ons lewe. As ons voortdurend gelowig met die Bybel omgaan, bevestig die Heilige Gees die gesag van die Bybel steeds sterker in ons lewe. Maar as ons ons omgang met die Skrif verwaarloos of oppervlakkig laat word, neem die gesag van die Bybel in ons lewe af. – WDJ