Die wonder is

DIE WONDER

WD Jonker
(Ongedateer)

  • dat daar iets is en nie niks nie
  • dat daar lewe is en nie net dood nie
  • dat daar bewussyn is
  • dat daar intelligensie is
  • dat daar persoonlike kommunikasie is
  • dat daar ’n sin vir waardes is
  • dat daar liefde is
  • dat daar ’n geloofsantwoord is op die stem wat uit alles tot ons kom – die WONDER wat alleen GOD SELF kan wees. Sonder dié laaste en diepste antwoord kan ’n mens van die materie sélf jou god maak, maar dis benede-menslik – dis om op net ’n oneindig hoër vlak – DIER te bly.

Download the PDF file .