’n Kritiese bespreking van JM Hasselaar se kritiek op die kerklike erfsondeleer, vernaamlik in verband met die Skrifbewys

’N KRITIESE BESPREKING VAN JM HASSELAAR SE
KRITIEK OP DIE KERKLIKE ERFSONDELEER,
VERNAAMLIK IN VERBAND MET DIE SKRIFBEWYS

(Hoofstuk XII, Erfzonde en Vrijheid)

Wd Jonker
(Ongedateer)

Download the PDF file .