God praat met ons

GOD PRAAT MET ONS
Die Burger, 3 Maart 1990

Daar is verskillende maniere waarop God met ons praat. Die mees voor die hand liggende manier is deur sy Woord. Die Bybel is die Woord van God. As ons die Bybel lees of as dit aan ons verkondig word, hoor ons daarin die lewende stem van die evangelie. Die Heilige Gees open ons ore vir die boodskap van die Skrif. Ons word bewus van ons sonde. Ons verneem Gods beloftes. Ons ontdek Gods wil vir ons lewe.

Maar God praat nie net direk deur die Bybelwoord met ons nie. Hy praat met ons ook deur die ingewings van sy Gees in ons hart. Wanneer ons gelowig met God wandel, word ons dikwels in ’n besondere sin bewus van wat die wil van God vir ons in ’n bepaalde situasie is. Dit gaan net voor ons oop. Ons sien dit net, ons weet dit net.

Om te weet of so ’n ingewing van God kom of uit ons eie vlees, moet ons dit altyd aan die Woord van God toets. As dit God is wat met ons praat, sal die ingewing die bevestiging van of herinnering wees aan die geskrewe Woord van God – toegepas op ons spesifieke situasie. As ons daaraan gehoorsaam is, sal ons weet dat ons die wil van God gedoen het.

God kan egter ook met ons praat deur gebeurtenisse wat in ons lewe plaasvind. Eintlik praat God elke dag met ons deur alles wat oor ons weg kom, die goeie en die kwade. Maar vir ons is die buitengewone dinge makliker herkenbaar as ’n woord van God aan ons.

God kan met ons praat deur ’n siekbed, deur die dood van ’n dierbare, deur die leed van ’n kind, deur teleurstelling en skade. Soms praat God met ons deur blydskap, deur wonderlike seëninge, byvoorbeeld deurdat ons lewe of dié van iemand baie naby aan ons wonderbaarlik gered word. Soms is dit so verbysterend dat dit lank duur om te verwerk.

As dit nie dadelik vir ons duidelik is wat God presies daarmee vir ons wil sê nie, moet ons biddend na die antwoord op hierdie vraag soek. Dit kan tot diepe selfondersoek lei waarby ons met God worstel oor die vraag wat dit beteken dat Hy so tugtigend of bevrydend met ons handel.

In die lig van die Bybel en onder die leiding van die Heilige Gees kan ons uit sulke gebeurtenisse die stem van God tot ons hoor kom om ons op ’n nuwe wyse aan Hom te verbind, om op ’n nuwe wyse ons naaste raak te sien, om ons hele lewe op ’n nuwe wyse in te rig of om lank vergete dinge in ons lewe reg te maak.

Maar hoe dan ook: wie in ’n geloofsverhouding met God wandel, ervaar dat Hy op allerlei maniere met ons praat. Ons kan net geestelik vorder as ons bereid is om daarna te luister. Die Bybel speel daarby ’n beslissende rol, want dit is die Bybel wat onder die werking van die Gees ook ons ervaringe deurlig en aan ons die sleutel gee om die stem van God ook in ons lewensgebeurtenisse reg te interpreteer. Daarom is die voortdurende omgang daarmee so noodsaaklik. – WDJ