Vertrou ook die Gees

VERTROU OOK DIE GEES
Die Burger, 28 April 1990

Baie van ons verstaan die evangelie goed genoeg om te weet dat ons op die beloftes van die Bybel mag reken dat Jesus vir ons sondes gesterf het, en dat ons daarom voor die regterstoel van God van al ons skuld vrygespreek is. Dit gee ons vrede met God en die vrymoedigheid om te glo dat ons nie langer sy oordeel hoef te vrees nie.

Maar dit is ’n vraag of ons ook goed genoeg verstaan dat ons nie net mag reken op die beloftes wat op die werk van Christus vir ons betrekking het nie, maar dat ons ook mag reken op die beloftes wat op die werk van die Heilige Gees in ons betrekking het.

Die Bybel leer immers dat die verlossing wat Christus vir ons verkry het, nie net die vergiffenis van sondes insluit nie, maar ook die innerlike vernuwing van ons lewe sodat ons aan Hom gelykvormig kan word.

Dit is van die grootste belang dat ons verlossing nie in twee dele verdeel mag word, waarvan die eerste (die regverdiging) die verantwoordelikheid van Christus is, maar die tweede (die heiliging) ons eie verantwoordelikheid is nie.

As ons dit so sou opneem, sou ons die genade van God onderskat. Na gelang van ons eie selfbeoordeling, sou ons ook die gevaar loop om of moedeloos te word as ons negatief oor ons eie vordering in die geestelike lewe oordeel, of geestelik te trots word as ons baie positief oor ons eie vordering dink. In albei gevalle doen ons egter onreg aan die feit dat ons hele verlossing enkel genade is.

Die regte instelling is om Christus heeltemal vir ons verlossing te vertrou. Dit sluit ook in die vertroue op wat Hy in ons deur sy Gees wil doen. Afgesien van hoe ons onsself beoordeel, moet ons daaraan vashou dat Christus die goeie werk wat Hy in ons begin het, sal voltooi. Ons moet daarop reken dat die Heilige Gees met sy verborge werking in ons besig is om ons te verander tot wat ons as kinders van God moet wees.

Dit sal ons daarvan bewaar om enige vordering in die geestelike lewe wat ons dalk in onsself opmerk, in trots aan onsself toe te skryf. Dit sal ons ook daarvan bewaar om te klein te dink oor wat die Gees besig is om in ons te doen.

’n Mens kan te geneig wees om altyd net te bly staar op jou eie tekortkominge. Te maklik kyk ons dan daaraan verby dat die Gees tog ook op ’n onoorwinlike wyse besig is om met sy werk in ons voort te gaan.

Ook die Gees vra van ons geloof en vertroue in Hom. Ons heiliging geskied, net soos ons regverdiging, deur die geloof. As ons voortdurend ongelowig daaroor bly dat die Gees ons kan verander en reeds besig is om dit te doen, weerstaan ons sy werking in ons. Die geheim van geestelike groei is dankbare oorgawe aan en vertroue op die vernuwende werking van die Gees in ons. – WDJ