Ons kan verander

ONS KAN VERANDER
Die Burger, 2 Junie 1990

Ons hoef deur die genade van God nie altyd te bly soos ons in ons skeefgroei en verwording is nie. Ons kan verander.

Die spreekwoord lui dat ’n jakkals van hare verander, maar nie van streke nie. Die bedoeling van die spreekwoord is natuurlik nie om maar net iets leliks van jakkalse te sê nie, maar om uit die ervaring van eeue en geslagte te getuig van die onwil en onmag van die mens om regtig anders te word as wat hy was.

Hy mag ’n klompie wilde hare verloor, ja; en hy mag deur opvoeding en beskawing leer om sy beste voet voor te sit; maar om werklik diep-in, van die grond van sy bestaan uit anders en nuut te word, dit behoort nie tot die natuurlike moontlikhede van die mens nie.

Diep binne-in, waar die eintlike beslissings val, daar is die oer-keuse van ons lewe verkeerd gedoen en word dit telkens weer verkeerd gedoen. Daar brand in ons, voorafgaande aan ons bewuste keuses en beplanning, die vlam van ’n onheilige liefde vir ons self en ’n onblusbare begeerte teen God en sy gebod wat uiteindelik alles in ons skeeftrek, hoe ordentlik ons ook op die oppervlak mag lyk.

Maar die boodskap van Pinkster is dat die Heilige Gees uitgestort is om mense te verander. Die Gees het die apostels van Jesus se lewens verander. Hy het Paulus se lewe en lewensrigting totaal verander. Die Gees het deur die eeue miljoene mense verander. En die Gees wil ook ons verander.

Die Gees doen dit nie op ’n gewelddadige manier nie. Hy oorval ons nie en dwing ons nie teen ons sin in ’n rigting waarheen ons nie wou gaan nie. Hy verander ons deur ons om te haal om anders na ons self en na die lewe te kyk, sodat die begeerte by ons ontstaan om anders te word. In die verborge dieptes van die hart waar die eintlike beslissings val, kom dan by ons ’n vurige verlange na die vryheid om te word soos wat ons eintlik bedoel is om te wees.

In die plek van ons benepe selfsugtigheid wil die Gees van God aan ons die ruimheid van die liefde gee, die goedheid van die hart, die vriendelikheid, opregtheid en eerlikheid wat so skaars in ons wêreld is. Die Gees wil ons billik maak en regverdig, regskape en onkreukbaar, mense wat nie ’n prys of ’n ambisie het wat ’n invalspoort aan die bose bied nie.

Soos ’n bekwame kunstenaar wil die Gees stuk vir stuk die beeld van Jesus in ons lewe uitbeitel. Dis ’n lewensproses. Ook die mense wat op die Pinksterdag tot bekering gekom het en deur die Gees vervul is, was nie daarna volmaak nie. Soos Petrus self moes hulle daarna nog baie dinge leer en op baie punte ingrypend verander.

Maar dit neem niks daarvan weg nie, dat daar by hulle ’n onherroeplike beslissing geval het, en dat waar dit gebeur, die Gees ’n mens steeds verder op die weg van verandering lei. As ons opreg begeer om verander te word, kan en sal dit ook met ons gebeur. – WDJ