Word soos ’n kind

WORD SOOS ’N KIND
WD Jonker
Die Burger, 16 Junie 1990

Ons kan dankbaar wees dat die Evangelies ook die verhaal bevat dat Jesus die kindertjies geseën het. Daaruit kan ons leer dat Hy nie net in volwassenes belang gestel het nie, maar ook in kindertjies. Hulle was vir Hom belangrik genoeg om tyd aan hulle af te staan en liefde aan hulle te bewys.

Maar meer as dit: Jesus het die geleentheid ook gebruik om ’n uitspraak te maak waarin die hart van die hele evangelie blootgelê word: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos ’n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie” (Markus 10:14-15).

Daaruit is dit duidelik dat die koninkryk van God nie iets is vir die grotes, die sterkes, die magtiges, die vernames en die geleerdes nie, maar vir die kleines en die swakkes, die betekenisloses en geringes. Die hele evangelie maak presies dit duidelik: Jesus het nie gekom vir diegene wat dink dat hulle hulself kan help nie, want die siekes het die geneesheer nodig, nie die gesondes nie.

Jesus het gekom vir verlorenes, nie vir godsdienstige mense wat hulleself regverdig ag nie. Sondaars en tollenaars het Hy soos ’n magneet na Hom toe getrek. Slegte vroue het in gebrokenheid hulle hele goddelose bestaantjie aan sy voete uitgehuil. Vir die ordentlikes se gevoel het Jesus maar bra slegte smaak en ’n gebrek aan oordeelsvermoë gehad. Maar uit ’n gedeelte soos Luk 15 word dit duidelik dat verlore seuns en ander dubieuse karakters juis vir die heil as geskenk van Godsweë in aanmerking kom.

In Matteus 11:25-26 dank Jesus God dat Hy die dinge van die evangelie vir wyse en verstandige mense verberg het, maar dit aan kindertjies geopenbaar het. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1:26-27 dat God nie die geleerdes of invloedrykes uitverkies het nie, maar dwases, swakkes en ongeleerdes. In Markus 10 waarin die woorde oor die kindertjies staan, lees ons van die ryk jongman wat bedroefd van Jesus weggegaan het. Sy hande was te vol om nog die heil ook te kon ontvang.

Jesus se hart gaan uit na die siekes en die armes. Hy het hulle innig jammer. Die grootste deel van sy bediening bestee Hy aan hulle. ’n Mens dink hier aan die pragtige gedig van N.P. van Wyk Louw oor Jesus se geboorte, wat nie in konings se paleise plaasgevind het nie, maar in die armoede van ’n krip, terwyl die tyding daarvan eerste aan arm, vuil en ruwe skaapwagters bekend gemaak is.

Die kindertjies pas in die ry van die hierdie soort mense. Hulle ontvang die koninkryk nie omdat hulle op enige wyse daarvoor kwalifiseer nie, behalwe dan deur hulle nood en magteloosheid. Want die koninkryk is ’n geskenk van genade. ’n Mens ontvang dit soos ’n kindjie, of jy ontvang dit nie. Meer as maar net ontvang hoef geen mens te doen nie, maar is daar iets moeiliker vir rykes, magtiges en geleerdes? – WDJ