Lang reis van Cottesloe na Rustenburg

DIE LANG REIS VAN COTTESLOE NA RUSTENBURG

  • Verslag deur Frits Gaum oor die konferensie van kerkleiers  te Rustenburg
  • Uittreksels uit die Deklarasie van Rustenburg
  • Verklaring deur die NGK se afvaardiging
  • Skuldbelydenis
  • Terugblik op Rustenburg deur dr Louw Alberts

Kerkbode, 16 November 1990

Download the PDF file .