Christus vra meer as bewondering

CHRISTUS VRA MEER AS BEWONDERING
Die Burger, 12  Januarie 1991

Dit is moontlik dat ’n mens deur Christus aangespreek kan word, maar dat jy tog nie die moed het om jou met oortuiging met Hom te vereenselwig en Hom te volg nie.

So was dit met Nikodemus die Fariseër. Ons lees in Johannes 3 dat hy Jesus in die nag besoek het, en in Johannes 19 blyk dit dat hy na Jesus se dood bereid was om behulpsaam te wees met sy begrafnis. Op een of ander manier is hy dus wel deur Jesus geboei en hy kon nie help om daarvan blyke te gee nie. Maar hy het nie kans gesien om openlik vir Jesus te kies nie.

Die Deense wysgeer-teoloog Søren Kierkegaard het hieroor ’n aantal aangrypende opmerkings gemaak. Hy teken Nikodemus as iemand wat Jesus bewonder het, maar tog nie bereid was om Hom te volg nie. Hy stel hom voor dat Nikodemus vir Jesus kon gesê het: “As ons daaroor kan ooreenkom, wil ek u leer met die oog op die ewige lewe aanneem. Maar hier, in hierdie wêreld, kan ek nie. Kan u nie vir my ’n uitsondering maak, sodat dit voldoende sal wees as ek so tussen-deur in die nag na u toe kom, sonder dat ek my in die daglig met u hoef te vereenselwig nie?”

Ongetwyfeld, sê hy, sou Nikodemus graag met klem getuig het hoe hoog hy Jesus aanslaan, en hy sou by elke geleentheid nog sterker en met meer klem betuig het dat daar niks is wat hy so hoog ag as die waarheid van Jesus se leer nie. Maar wat hy nie gemerk het nie, is dat juis sulke kragtige betuiginge in hulle teendeel omslaan en ’n aanklag vorm teen die een wat hulle uitspreek, as hulle nie bevestig word deur ’n lewensverandering en gehoorsaamheid aan die waarheid nie.

Christus wil nie net bewonder word nie. Hy wil nagevolg word. As Christus bereid sou gewees het om ’n kategorie van dissipels te hê wat Hom maar net kan bewonder en verklaar hoe hoog hulle Homself en sy leer aanslaan, sonder egter dat hulle eie lewe daardeur verander, sou nie net Nikodemus nie, maar ook die Ryk Jongman en alle andere wat Hom voorwaardelik wou volg, sy dissipels kon gewees het.

Maar dit werk nie so nie. Wie dink dat ’n mens Jesus op ’n afstand kan volg, maar sorgvuldig daarteen kan waak dat dit jou nie te veel kos nie, het nog nooit verstaan wat egte dissipelskap is nie. Jesus vra nie van ons ’n redelike mate van belangstelling, ’n gevoeligheid vir godsdienstige dinge, ’n simpatieke oor vir die evangelie en die bereidheid om binne aanvaarbare grense vir die goeie te wees nie.

Jesus vra ons hart. Hy roep mense om Hom te volg al kos dit ook die hoogste prys. Want as dit werklik om die waarheid gaan, is net volkome oorgawe goed genoeg. Daarom het egte dissipelskap altyd te make met die afskeid van ons ou self, dit is: die verloëning en doding van ons ou self.

Dit is verraad aan die Christendom om dit gelyk te stel met ’n bietjie godsdienstigheid en moraliteit wat nie te veel van ons moet vra nie. Christenskap is ongekwalifiseerde bereidheid om Jesus te volg, waar Hy ook lei. – WDJ