Versoeking is nog nie sonde

VERSOEKING IS NOG NIE SONDE
Die Burger, 26 Januarie 1991

Die gewete van baie Christene word gekwel omdat hulle dikwels versoekings ervaar. Verkeerde begeertes kom by hulle op en allerlei sondige gedagtes bly hulle pla. Hulle ervaar die krag en aanloklikheid van versoeking en die neiging om daaraan toe te gee. Net ’n definitiewe wilsbesluit daarteen red hulle daarvan om daaraan toe te gee.

Maar al wys hulle dit ook af, is die blote feit dat hulle in versoeking kom, vir hulle ’n bron van selfbeskuldiging. Hulle ervaar die feit dat sondige dinge vir hulle nog aantreklikheid besit as ’n gebrek aan heiliging en voel skuldig daaroor. Hulle sou so graag bokant sulke versoekings verhewe wou wees.

Dit is begryplik, veral by mense wat ’n sensitiewe gewete ontwikkel het en ernstig begeer om in elke opsig volgens die wil van God te lewe. Terselfdertyd moet egter gesê word dat hulle van ’n verkeerde veronderstelling uitgaan.

Hulle gaan daarvan uit dat versoekbaarheid as sodanig reeds sonde is. Maar dit is nie die geval nie. Jesus was versoekbaar en Hy is ernstig deur die duiwel versoek. Tog was Jesus sonder sonde. Versoeking op sigself is nog nie sonde nie, maar dit kan tot sonde lei as ons deur slegte begeertes oorwin word en daaraan toegee.

Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly (Jakobus 1:12–15). Die Bybel belowe ons nie dat ons in hierdie lewe ’n stadium sal bereik waarin ons nie meer in versoeking sal kom nie. Die Bose besit nog steeds mag in die wêreld. Omdat ons sondig is, vind versoekings aanklank in ons hart. Daarin is die krag van die versoekings geleë. Maar deur Gods genade kan versoekings oorwin word. Ons lees van Jesus dat Hy, om dat Hy self versoek is en gely het, dié kan help wat versoek word (Hebreërs 2:18). Versoekings word weerstaan deur die krag van die geloof en die gebed. Jesus leer ons bid dat God ons nie in versoeking moet laat kom nie, omdat ons so swak is. Maar as versoekings dan tog oor ons toegelaat word om ons te toets, is die Heilige Gees daar om aan ons die krag te verleen om daaroor te seëvier.

Mense wat met God wandel en deur die Gees vervul is, kan versoekings makliker onderken en hulle in die geloof weerstaan, maar ook hulle is nie bokant versoekings verhewe nie. Dikwels is hul versoekings juis subtieler en geestelik gevaarliker as die versoekings van andere.

Al hoef ons nie oor versoekings as sodanig skuldig te voel as ons hulle weerstaan nie, maak hulle ons bewus van die aanklank wat die Bose nog by ons het en hoe maklik ons kan val as ons in eie krag daarteen stry. Die Bybel sê egter dat geen versoeking wat meer is as wat ’n mens kan weerstaan, oor ons sal kom nie. God sal nie toelaat dat ons bokant ons kragte versoek word nie. As ons versoek word, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat ons dit kan weerstaan (1 Korintiërs 10:13). Laat ons gelowig daaraan vashou. – WDJ