Dokument model vir stellings

DOKUMENT MODEL VIR STELLINGS

Prof Willie Jonker van Stellenbosch het op die Calvyn-kongres van Suid-Afrika (24 Julie 1992) in Bloemfontein aangetoon hoe die Barmen-verklaring onder meer dokumente soos die People’s Message, Belhar-belydenis en die Kairos-dokument beïnvloed het.

Verwysing: WD Jonker

Die Volksblad, 25 Julie 1992

Download the PDF file .