Net God alleen

NET GOD ALLEEN
Die Burger, 27 November 1993

In die gewone gang van die lewe kan ’n mens maklik onder die indruk verkeer dat jy self in beheer van sake is.

Jy beplan en voer dit uit, jy werk en behaal sukses, jy waag en jy wen. Alles loop volgens plan.

Dit is nie vreemd dat mense in so ’n situasie ’n valse gevoel van sekerheid kan ontwikkel nie. Hul status, hul besittings, hul prestasies, hul drome lyk so reëel, so asof jy daarop kan staatmaak.

Maar dit kan in ’n oomblik verander. ’n Mens se lewe is broos en onseker. Dit is breekbaar soos glas. Wat gister nog vas en betroubaar gelyk het, kan vandag wankel en verdwyn. Die somme wat jy gemaak het, kan totaal anders uitwerk as wat jy gemeen het. Gister het dit nog gelyk of jy bo-op die kruin is, vandag is jy vergete in die dieptes.

Daar bestaan geen versekering teen teleurstelling en pyn nie. Die lewe gaan oor verstandiges en onverstandiges, oor wyses en dwase, oor gelowiges en ongelowiges heen. Nie almal ervaar die donker kante daarvan op dieselfde manier nie, maar daar is niemand wat dit kan ontwyk nie.

Ook die Bybel leer die mens nie dat die regverdige altyd net voorspoed sal geniet nie. Maar die Bybel leer wel dat God sy kinders uit hul benoudhede en ellende sal red. ’n Mens moet maar die gebede in die Psalmbundel lees. Hulle getuig van die talle vorms van druk, moeite, ellende en pyn wat deur die kinders van God ervaar word. Maar hulle getuig ook van die redding daaruit wat van God kom.

Daardie redding is nie altyd fisieke redding nie. Redding is nie herstel van wat jy tevore gehad het nie. Baie kinders van God moet jare lank ly. Baie ly onherstelbare skade. Almal moet in elk geval een of ander tyd sterwe. En tog ervaar hulle in en met hulle leed en ellende, die bevrydende redding van God as Hy hulle aan sy boesem druk en hulle uitkyk op die lewe en hulself totaal verander.

Net God alleen kan ’n minus in ’n plus verander. Net Hy kan die dal van donkerheid tot die poort van die hemel maak. Net Hy kan ’n mens leer om die lewe op die regte wyse te takseer en om lyding en teenspoed met hoop en volharding te verduur, omdat jy weet dat die duisternis vir God nie donker is nie en sy regterhand jou ook in die nagte nog houvas (Psalm 139:7–12).

Net God alleen kan aan ’n mens die geborgenheid gee wat jou van angs en vertwyfeling, teleurstelling en frustrasie sal bevry. Net Hy kan jou leer om jou kruis op te neem en Christus te volg en in die dra van die kruis genesing en bevryding te vind – omdat dit jou verlos van die baie dinge waaraan jy so vasgehou het, dat jy vir God of jou naaste geen plek of tyd gehad het nie.

Net God kan die kwaad verander in goed. Dit is nie vreemd dat tye van beproewing en onsekerheid vir baie tot tye van seën geword het nie. Want God kan dit laat gebeur. – WDJ