NGK het geluister na pleidooi van 1980

NGK HET GELUISTER NA PLEIDOOI VAN 1980

Prof Willie Jonker was een van die ondertekenaars van die ‘Hervormingsdaggetuienis’ in 1980. Hy vertel hier terugskouend hoe die Ned Geref Kerk sedertdien aanpassings gemaak het, van dié kerk se verhouding met die Rooms-Katolieke Kerk en ook ’n bietjie meer van die mens agter die professor.

DIE KERKBODE, (In gesprek, p 6), 20 Oktober 1995

Download the PDF file .