Briewe van kritiek en steun

BRIEWE VAN KRITIEK EN STEUN
(Na aanleiding van brief deur PJ Badenhorst in
Die Burger, 27-10-1995)

  1. Los afkrakery van Afrikaner – PJ Badenhorst, Strand (27-10-1995)
  2. Kommentaar – WD Jonker, Stellenbosch (27-10-1995)
  3. Kom ons volg weg van versoening – Dr Willie van Rooyen, Bellville (30-10-1995)
  4. Profeet nie in eie land geëer nie – T Botha, Durbanville (03-11-1995)
  5. NG Kerk sal vrae moet beantwoord – Dr JEI de Swardt, Uitenhage (03-11-1995)
  6. Lidmate gekaap deur teoloë – WJ Badenhorst, Stellenbosch (06-11-1995)
  7. Prof Jonker ondersteun – prof JPJ Olivier en prof BA Müller namens DOSENTERAAD, Kweekskool, Stellenbosch (11-11-1995)
  1. Dit is ’n aanval op die kerk se siening – Riaan Terblanche, Beaufort-Wes (11-11-1995)

  

Download the PDF file .