Toets van karakter

TOETS VAN KARAKTER
Die Burger, 28 Januarie 1995

Mense reageer nie eenders op die dinge wat op hulle weg kom nie. Dit geld sowel van voor- as van teenspoed. Voorspoed lei by die een tot selfverheffing, selfsug en trots, terwyl dit by ’n ander nederige dankbaarheid tot gevolg het.

Net so kan twee mense deur dieselfde teenspoed getref word, waarop die een in woede, verbittering en geestelike verharding reageer, terwyl die ander teleurstelling en pyn aanvaar en op ’n wyse verwerk wat tot geestelike rypheid lei (Jakobus 1:4).

Dit hang klaarblyklik af van die innerlike gesteldheid van ’n mens. Die soort “materiaal” waarvan ’n mens gemaak is, gee die deurslag by jou reaksie op die manier waarop die lewe jou behandel. Daar vind voortdurend ’n toets van karakter plaas. Die spreekwoord lui dat dit net sterk bene is wat weelde kan dra. Die egtheid van metaal word in vuur getoets.

So is spanning en ongunstige omstandighede ’n toets vir ware karakter. Volgens die volkswysheid word was deur die strale van die son versag, maar modder word daardeur verhard. Die wyse waarop ’n mens op onaangename ervarings reageer, toon die graad van jou volwassenheid.

Op ’n dieper vlak is beproewing ’n toets vir die egtheid van ’n mens se geloof. Dit openbaar of ’n mens uit die genade van God lewe of nie. Dit is uiteindelik nie ’n mens se uiterlike posisie of selfs jou godsdienstigheid nie, maar die werklike aard van jou verbondenheid met die Gees van God, wat die deurslag gee by die vraag hoe moeilike omstandighede deurstaan word.

As Gods genade daarby is, hoef ongunstige omstandighede, hoe onaangenaam ook, nie net ’n negatiewe betekenis te hê nie. Die gelowige ontvang ook die donker dinge van die lewe asof uit die hand van God. Dan word selfs die negatiewe positief. So sê Totius in sy wonderlike beryming van Psalm 119: “Dat U my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir my, want daardeur het U my dieper in u kennis ingelei” (v 25). En hy het dit uit eie ervaring geweet.

Sal dit dan nie ook so wees dat die huidige fase van die geskiedenis van hierdie land ’n toets vir die ware karakter van mense sal wees nie? Ongetwyfeld is dit vir groot dele van die bevolking ’n opwindende en bevrydende tyd. Hul ware karakter sal moet blyk uit die wyse waarop hulle daarop reageer.

Maar daar is talle andere vir wie dit ’n uiters moeilike tyd is. Hierdie geslag kry die rekening van ’n lang stuk geskiedenis op tafel. Dit bring vir baie onsekerheid, ’n drastiese afskaling van hul lewenspeil, en meermale ook swaarkry en armoede mee. Daar is diepe sorg oor die toekoms vir hulleself en hul kinders, hul taal en die peil van die openbare sedelikheid wat in die land heers. Hoe diep sit die Christenskap van die sogenaamde Christelike meerderheid?

Dit maak sommige verbitterd en negatief. Maar hierdie tyd bied ook ’n uitdaging om ware integriteit te laat blyk en teen alle donker dinge in positief te bly as Christene wat God vertrou en: sy koninkryk deur alles heen soek. – WDJ