Doop – Lied 290

DOOP
LIED 290 in Liedboek van die kerk
deur
WD Jonker

NG Kerk-Uitgewers, Kaapstad, 2001

Dit is my troos dat ek gedoop is,
Dat ek gedoop is in u Naam,
want deur die doop is ek verseker
dat U in guns U nooit nie skaam
as Vader, Seun en Heilige Gees
om ook mý God genoem te wees.

Dit is my troos dat U as Vader
Uself in trou aan my verbind
en dat U in u milde liefde
my neem as erfgenaam en kind;
dat U die kwaad van my wil weer
of anders tot my beswil keer.

Dit is my troos dat U, Heer Jesus,
as Seun my deur u bloed wil was;
dat U my inlyf in u sterwe
en vrymaak van die sondelas;
dat U my met U óp laat staan
en op ’n nuwe weg laat gaan.

Dit is my troos dat U vir ewig,
o Heil’ge Gees, in my wil woon.
U wil my heilig en steeds voller
die beeld van Christus laat vertoon.
So maak U tot my eiendom
als wat ek reeds besit in Hom.