Willie Jonker gedenk met lesing

WILLIE JONKER GEDENK MET LESING
Die Burger, 30 Oktober 2011

Kaapstad

Die Willie Jonker-gedenklesing word môre hier deur prof Anton van Niekerk, voorsitter van die departement filosofie aan die Universiteit Stellenbosch, gelewer.

Amal is welkom by die lesing, wat om 16:00 in die Groote Kerk se Gemeente-sentrum in Kloofstraat, Kaapstad, gelewer word.

Van Niekerk het gister gesê sy lesing gaan oor Jonker se etiek.

“Dit is die minder bekende aspek van sy teologie, maar dis belangrik om te weet dat hy ook etiek gedoseer het.”

Prof Willie Jonker is op 1 Maart 1929 gebore en het op 28 Augustus 2006 gesterf.

Hy was ‘n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1971 tot 1992 professor in dogmatiese vakke aan die US.

Hy het ook lank die rubriek Geestelike Waardes in Die Burger onder die voorletters W.D.J. behartig.

Jonker het van 1946 tot 1952 aan die Universiteit van Pretoria gestudeer. Hy het daarna tot 1955 aan die Vrije Universiteit van Amsterdam gestudeer.

Hy het sy eerste gemeente in 1955 gekry, maar is in1960 oorsee om verdere navorsing te doen.

In 1965 het hy professor in kerk- en dogmageskiedenis en kerkreg aan Unisa geword.

Na twee jaar as predikant van die NG gemeente Johannesburg-Oos het hy in 1968 ‘n pos in Kampen, Nederland, aanvaar.

Jonker was die ontvanger van verskeie pryse, toekennings en eredoktorsgade.

Maygene de Wee