Titel Kategorie Datum
WD Jonker – Graadsertifikaat – BA – 1949 Persoonlik dokumente 1949
Besef Gedigte 1949
Aanvaarding Gedigte 1949
Die Christen, Kunstenaar en Kuns Algemene Artikels, Deo Gloria 1949
“Die Nuwe Perdeby” Persoonlik dokumente 1949
Eksistensie Gedigte 1950
Worsteling en wete Gedigte 1950
Wat is ons gesag? Algemene Artikels, Deo Gloria 1950
VSR hou voet by stuk Persoonlik dokumente 1951
Kandidate vir Studenterade Verwysings na WD Jonker 1951
Die invloed van die leer aangaande God op die opvatting van vergiffenis … Teologiese Werke 1951
Perspektief Gedigte 1951
’n Waardering van Ulfilas se vertaling van die eerste hoofstuk van Markus Evangelie Teologiese Werke 1952
WD Jonker – Graadsertifikaat – BD – 1952 Persoonlik dokumente 1952
Unie-beurs aan Willie die Voorsitter – UP Verwysings na WD Jonker 1952
Ons het mekaar nodig Algemene Artikels 1952
Oor 300 jaar Algemene Artikels 1952
Godsbegrip en prediking Algemene Artikels 1952
UP Sentrale Studenteraad – Jaarverslag Persoonlik dokumente 1952
VSR – Voorsittersverslae – UP Persoonlik dokumente 1952
Brief aan prof Karel Barth – Feb 1953 Persoonlik dokumente 1953
Brief aan prof Karel Barth – Mei 1953 Persoonlik dokumente 1953
WD Jonker – Graadsertifikaat Dth – 1954 Persoonlik dokumente 1954
Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie Verwysings na WD Jonker 1955
Mistieke Liggaam en Kerk Gepubliseerde boeke, Teologiese Werke, Verwysings na WD Jonker 1955
WD Jonker – In Nederland gepromoveer Verwysings na WD Jonker 1955
In Nederland gepromoveer Biografies, Verwysings na WD Jonker 1955
Skitterende verweer van Suid-Afrikaanse student teen aanvalle van Roomse priester Verwysings na WD Jonker 1955
Akte van toelating Persoonlik dokumente 1955
Amptelike berig: Legitimasie Verwysings na WD Jonker 1955