Titel Kategorie Datum
NP van Wyk Louw-medalje Persoonlik dokumente 2001
NP van Wyk Louwmedalje Biografies, Persoonlik dokumente, Verwysings na WD Jonker 2001
Enkele stellings oor die Teologie van Bevryding Teologiese Werke 2002
Enkele opmerkings oor Bevrydingsteologie Algemene Artikels, Verwysings na WD Jonker 2002
WD Jonker – lewens-tydlyn Persoonlik dokumente 2004
WD Jonker – Lewensverhaal Biografies, Persoonlik dokumente 2005
WD Jonker – Order of the Disa: officer Biografies, Persoonlik dokumente 2005
Hoe vind ek ʼn teks? Lesings 2006
Trends in modern Christology Referate 2006
Die predikant as teoloog Teologiese Werke 2006
Politieke Teologie Algemene Artikels 2006
Prof G Heitink na heengaan van WD Jonker Nederlands, Verwysings na WD Jonker 2006
WD Jonker – Gedenkdiens 2006 Biografies, Persoonlik dokumente, Verwysings na WD Jonker 2006
Oordenking tydens gedenkdiens Verwysings na WD Jonker 2006
‘n Besonderse klasmaat en gewaardeerde kollega Algemene Artikels, Die Burger, Koerante, Verwysings na WD Jonker 2 September 2006
Biografie van WD Jonker Persoonlik dokumente 2006
In Memorium – WD Jonker Biografies, Korrespondensie, Persoonlik dokumente 2006
‘Dwaalpad’ van NG Kerk eindig Algemene Artikels, Die Burger, Koerante 18 Oktober 2007
Eer wie eer toekom Algemene Artikels, Die Burger, Koerante 25 Oktober 2007
Proposal for an annual Tutu-Jonker Lecture Biografies, Verwysings na WD Jonker 2011
Die Reformatoriese Sola Scriptura Gepubliseerde boeke 2011
Willie Jonker gedenk met lesing Die Burger, Verwysings na WD Jonker 2011
Deurdagte Koerswysiging Biografies 2012
Bevrydende Waarheid. Soteriologie as sleutel tot die verstaan van WD Jonker Verwysings na WD Jonker 2015
Die aard van kerklike gesag in die kerkregtelike besinning van WD Jonker Verwysings na WD Jonker 2016
“Kranksinnige waagstuk”. Willie Jonker, kerkregtelike en bedienaar van die Woord. Verwysings na WD Jonker 2016
Die verborge omgang met God Lesings 2019
De gemeente en haar diakonaat Gereformeerd Weekblad, Nederlands, Tydskrifte 2019
Preek oor Matteus 26:47-56 Nederlands, Preke 2019
Enkele tendense in die moderne teologie Teologiese Werke 2019