Titel Kategorie Datum
Gesprekke in die nag Teologiese Werke 2019
Catholocity, Unity and Truth Teologiese Werke 2019
Die Paradigmaverskil: Gereformeerd – Charismaties Teologiese Werke 2020
Willie Jonker en die Rustenburg-skuldbelydenis – ’n skuif na links? Biografies, Verwysings na WD Jonker 2021