Titel Datum
Invitation and Programme 1990
Voordrag: Understanding the Church Situation and Obstacles to Christian Witness in South Africa 1990
Furious PW lashes NGK 1990
Jonker het net die lamp aangesteek – dr. Louw Alberts 1990
Dominee firm on apartheid confession 1990
“Why I confessed my guilt” 1990
Referat: “Zum Verständnis der Situation der Kirche: Hindernisse auf dem weg zu einem gemeinsamen Zeugnis” 1991
Prediking oor die wandel met God 1991
Só moes die kerk in die eerste plek gepraat het – W. A. de Klerk 1991
RIGLYNE VIR ‘N KONTEKSTUELE TEOLOGIE 1992
Totale bevryding 20 April 1992
Die aard van kerklike gesag in die kerkregtelike besinning van WD Jonker 2016
COMMUNIO SANCTORUM GEREFORMEERDE KERKREG VERSUS KERKLIKE GESKEIDENHEID. 2017
Willie Jonker en die Rustenburg-skuldbelydenis – ’n skuif na links? 2021