Titel Datum
Dit lyk so logies 26 November 1977
Klemverskuiwing (Geloftedag) 17 Desember 1977
Ons is beperk 27 Mei 1978
Ons moet leer luister 5 Augustus 1978
Dit is noodsaaklik 8 Desember 1979
Agterdog 21 Maart 1981
Ons ken onsself nie 12 September 1981
Dit is tog moontlik 27 Februarie 1982
Dit is ’n gawe 20 Maart 1982
Dit is die toets 10 Julie 1982
Miskien gebeur dit nie 4 September 1982
Ons daaglikse brood 8 Januarie 1983
Luther na 500 jaar 29 Oktober 1983
Om die Koninkryk 16 Desember 1983
Geloof en liefde 21 Maart 1987
Eie keuse 29 April 1989
Skaamte of berou? 24 Junie 1989
Verskraalde evangelie 8 Julie 1989
Verbryseling 23 September 1989
Ontvlugting help niks 10 Februarie 1990
Invitation and Programme 1990
Voordrag: Understanding the Church Situation and Obstacles to Christian Witness in South Africa 1990
Furious PW lashes NGK 1990
Jonker het net die lamp aangesteek – dr. Louw Alberts 1990
Dominee firm on apartheid confession 1990
“Why I confessed my guilt” 1990
Referat: “Zum Verständnis der Situation der Kirche: Hindernisse auf dem weg zu einem gemeinsamen Zeugnis” 1991
Gebed is ’n bewuste gesprek 16 Maart 1991
Lyding moet verwerk word 20 April 1991
Prediking oor die wandel met God 1991