Titel Datum
Bepeinsing 1949
WD Jonker – Graadsertifikaat – BA – 1949 1949
Besef 1949
Aanvaarding 1949
Die Christen, Kunstenaar en Kuns 1949
“Die Nuwe Perdeby” 1949
Eksistensie 1950
Worsteling en wete 1950
Wat is ons gesag? 1950
VSR hou voet by stuk 1951
Kandidate vir Studenterade 1951
Die invloed van die leer aangaande God op die opvatting van vergiffenis … 1951
Perspektief 1951
’n Waardering van Ulfilas se vertaling van die eerste hoofstuk van Markus Evangelie 1952
WD Jonker – Graadsertifikaat – BD – 1952 1952
Unie-beurs aan Willie die Voorsitter – UP 1952
Ons het mekaar nodig 1952
Oor 300 jaar 1952
Godsbegrip en prediking 1952
UP Sentrale Studenteraad – Jaarverslag 1952
VSR – Voorsittersverslae – UP 1952
Brief aan prof Karel Barth – Feb 1953 1953
Brief aan prof Karel Barth – Mei 1953 1953
WD Jonker – Graadsertifikaat Dth – 1954 1954
Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie 1955
Mistieke Liggaam en Kerk 1955
WD Jonker – In Nederland gepromoveer 1955
In Nederland gepromoveer 1955
Skitterende verweer van Suid-Afrikaanse student teen aanvalle van Roomse priester 1955
Akte van toelating 1955